Cli-fi är ett av 39 nya ord på svenska nyordslistan för 2020

Fram till 2020 förknippades ansiktsmask med luftföroreningar - men nu tänker man istället corona. Både klimatet och corona präglar nyordslistan för 2020. Illustration: iStock.

En ovanligt lång lista med 39 nya ord som författare, redaktörer och korrekturläsare måste hålla koll på i manus. Nyordslistan har sammanställts av Spåkrådet och Språktidningen. Corona präglar listan men även nya litterära genren cli-fi tog plats.

Många av dessa ord var sedan länge etablerade i fackspråket. Under coronapandemin har en lång rad medicinska facktermer plötsligt blivit allmänspråk. Därför blir de nyord för allmänheten. Nästan över en natt lärde vi oss ord och uttryck som klustersmitta, social distansering och platta till kurvan, säger Anders Svensson, nyordsredaktör på Språktidningen.

I historieböckerna kommer 2020 att vara året då coronapandemin förändrade tillvaron i både Sverige och världen. Denna unika händelse har även präglat det svenska språket. I Språkrådets och Språktidningens årliga nyordslista har omkring hälften av orden anknytning till pandemin.

Tusentals corona-ord-kombinationer

De tre orden corona, covid och karantän i sig har gett oss tusentals nya uttryck, som coronahälsning och självkarantän. Många av de coronarelaterade orden är vardagliga, tillfälliga och lite roliga, som den självutnämnda hobbyepidemiologen. Humoristiska ord gör det aningen lättare att härda ut i allt det jobbiga, säger Ola Karlsson, nyordsredaktör på Språkrådet.

Det är vanligt att experternas språk i en krissituation blir en del av vardagsspråket. Det var vad som hände även när coronaviruset drabbade Sverige.

”Många av dessa uttryck är vardagliga, tillfälliga och lite roliga. Som den tillplattade visirfrisyren eller den självutnämnda hobbyepidemiologen. Humoristiska ord gör det aningen lättare att härda ut i allt det jobbiga. Samma tendenser ser vi i andra länders nyord. Särskilt förtjusta tycks vi vara i teleskopord, när två eller flera ord dras ihop till ett. Bra exempel är covidiot, en person som struntar i restriktioner, av covid och idiot, och corontän, alltså coronakarantän”, skriver Ola Karlsson i sin nyordskrönika.

Förutom corona har klimatdebatten fortsatt påverka nyordslistan, precis som de senaste åren. Under 2020 märks bland annat ord som zombiebrand, växtblindhet och cirkulent. För bokbranschen är det kanske allra mest intressant att cli-fi, fiktion med klimattema kom med på listan.

Lite kul med just det ordet då Språkrådet citerar en artikel från TT, publicerad samma dag som Boktuggs stora artikel om Klimatfiktion (cli-fi) som genre, som ursprung. Det är nog det närmsta nyordslistan vi hamnat.

Från politikens område kommer nyord som bolundare och statyprotest. Diskussionen om yttrandefrihet går vidare med hjälp av ord som infodemi och cancelkultur. Teknikens inverkan på våra liv illustreras till exempel av Zoombombning och mjuta.

99 % av materialet på Boktugg är gratis att läsa. Om du är en regelbunden läsare får du gärna stötta oss genom att
✔️ bli betalande prenumererant
✔️ bli sponsor
✔️ swisha ett bidrag
Om du gillar den här artikeln kan du ju tipsa en vän. Och du läser väl redan vårt gratis nyhetsbrev?

Nyordslistan innehåller 39 ord som har myntats eller blivit vanligare under året. Alla ord på listan är inte helt nya. Att de ändå finns med beror på att användningen har ökat under 2020. Orden i listan säger något både om det gångna året och om språkliga trender. De visar aktuella ord och mönster för hur nya ord bildas i svenskan.

Nyordslistan – 39 nyord som etablerade sig under 2020

becknarväska – liten mag- eller midjeväska. Substantivet becknare, ’säljare (ofta av narkotika)’, är bildat till romskans beckna, ’sälja’, som är belagt i svenskan sedan tidigt 1900-tal.

bolundare – komplementbyggnad som får vara högst 30 kvadratmeter stor och som inte kräver bygglov. Ordet är bildat till bostadsminister Per Bolunds efternamn. En bolundare måste – till skillnad från ett attefallshus – ha full boendestandard.

boomer – person i medelåldern eller äldre. Även boomare används i samma betydelse. Ordet anspelar på babyboom-generationen som är född efter andra världskrigets slut. Uttrycket OK boomer fick stor spridning under 2019 sedan det använts av Chlöe Swarbrick i det nyzeeländska parlamentet. Boomer användes inledningsvis om personer födda mellan 1946 och 1964, men brukas nu ofta om vuxna i allmänhet.

cancelkultur – aktivism som syftar till att personer med kontroversiella åsikter ska berövas sina plattformar för att föra ut dessa åsikter. Som exempel används Paolo Roberto vars varor och böcker försvann från hyllorna. Cancelkultur är bildat till engelskans cancel, ’annullera’.

cirkulent – person som ägnar sig åt hållbar konsumtion, företrädesvis genom återvinning. En cirkulent hyr, byter, lånar, vårdar och köper begagnat. Cirkulent är ett teleskopord bildat till cirkulär och konsument.

cli-fi – konstnärlig genre som behandlar klimatfrågor. Det förändrade klimatet skildras allt oftare i litteratur – inom den nya genren cli-fi, klimatfiktion. Cli-fi är bildat till engelskans climate och fiction. Även klimatfiktion används i samma betydelse.

coronaanpassa – vidta förebyggande åtgärder för att följa restriktioner med syftet att minimera risken för spridning av coronaviruset

coronahälsning – hälsningsgest som uppkommit under coronapandemin. Vanliga coronahälsningar är att nudda armbågarna, knogarna eller fötterna.

covid-19 – infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2

förnedringsrån – personrån där offret utsätts för särskilt kränkande behandling

hobbyepidemiolog – person som utan expertkunskaper i epidemiologi tvärsäkert uttalar sig om coronapandemin. Även soffepidemiolog används i samma betydelse.

hungerpandemi – svält orsakad av coronapandemins konsekvenser.

hälsolitteracitet – förmåga att förstå hälsoinformation. Digital hälsolitteracitet beskrivs av Vestmanlands Läns Tidning som förmågan att söka, hitta, förstå och bedöma hälsoinformation från elektroniska källor och tillämpa den kunskapen för att främja god hälsa och livskvalitet.

immunitetspass – intyg som visar att en person är immun mot coronaviruset och därför ges möjlighet att exempelvis resa eller besöka vissa platser. Immunitetspass förekommer även inom idrotten. Idrottare som har antikroppar mot coronaviruset slipper under en viss tid genomgå fler tester. Även coronapass används i liknande betydelse.

infodemi – global spridning av skadliga rykten. ”Infodemier har funnits förr men coronakrisens är av det kraftfullare slaget. Vi får falska uppgifter om att viruset är ett biologiskt stridsmedel, att det har koppling till 5G-nätet eller att det har skapats på uppdrag av Bill Gates”, skriver Kollega.

intimitetskoordinator – person som arbetar inom film, tv och teater med att sexscener ska kännas trygga för skådespelarna.

kamikazetips – förutsägelse om utgången i en tävling, match eller idrottsserie som görs när förutsättningarna är helt eller delvis okända. Ordet bygger på en bildlig användning av kamikaze, som förknippas med japanska självmordspiloter under andra världskriget.

kanskeman – man som inte vill engagera sig fullt ut i ett förhållande. Ordet stavas både kanskeman och kanske-man. Kanskekvinna och kanskerelation förekommer i mindre utsträckning.

kemsex – sex i kombination med användning av narkotika (exempelvis kristalliserat metamfetamin – ofta kallat ice) för att förhöja den sexuella upplevelsen. Även stavningen chemsex förekommer.

klustersmitta – spridning av virus bland personer i en avgränsad grupp exempelvis fester och afterwork.

krympflation – minskning av innehållet i förpackning utan motsvarande prisminskning. Krympflation är ett översättningslån från engelskans shrinkflation, som är bildat till shrink, ’krympa’, och inflation.

lesserwisser – person som är mindre vetande men som trots detta förklarar ett fenomen för någon som vet mer. Lesserwisser är bildat till engelskans less, ’mindre’, och besserwisser ’bättrevetare’. Lesserwisser används dock inte i engelskan. Ordet används också mer allmänt i betydelsen ’person som är okunnig i en viss fråga’.

lockdown – restriktioner som begränsar rörelsefriheten i ett samhälle och
möjligheten att använda olika samhällsfunktioner. I engelskan används lockdown också när man i fängelser av säkerhetsskäl stänger in fångar i deras celler. På svenska kan nedstängning användas i stället för lockdown.

mjuta – stänga av mikrofon eller ljud. Kommentar: Mjuta är bildat till engelskans mute, ’dämpa; göra tyst’. Även stavningarna muta och mutea förekommer. Avmjuta används om att slå på mikrofonen eller ljudet på nytt.

novent – julförberedelser och adventsliknande firande i november. Novent är bildat till november och advent.

platta till kurvan – hålla smittspridningstakten på en jämn nivå. Även plana ut kurvan och trycka ner kurvan används i samma betydelse.

R-tal – genomsnittligt tal som visar hur många personer som smittas av en
redan smittad person. R-tal, en kortform för reproduktionstal, är en matematisk term som bland annat har använts för demografiska ändamål, till exempel för att visa på befolkningsökning.

simp – person som genom smicker försöker väcka en annan persons romantiska eller sexuella intresse. Simp har lånats in från engelskan. Ordet är bildat till simpleton, ’dumbom’. I regel används simp om män som överdrivet vänligt kommenterar kvinnors inlägg i förhoppningen om en romantisk eller sexuell relation. Även verbet simpa förekommer.

självkarantän – isolering i hemmet eller på annan plats när en person har eller kan ha smittats alternativt vill undvika risken att smittas av coronaviruset. Även hemkarantän och corontän används i samma betydelse.

social distansering – det att hålla fysiskt avstånd och att ta hänsyn till riskerna för smittspridning i sitt sociala umgänge. Använd gärna fysiskt avstånd när det handlar om att just hålla fysisk distans vid möten och sammankomster.

statyprotest – manifestation som ifrågasätter förekomsten av statyer föreställande personer som anklagas för att ha underblåst eller utövat förtryck.

superspridare
person som sprider en sjukdom till ett stort antal personer. Så få som 20 procent av alla coronasmittade kan stå för 80 procent av all smittspridning. Parallellt talas det om superspridning och superspridarhändelse, som används för att inte peka ut individer och för att spridningen kan ha flera orsaker.

turistkorridor – överenskommelse som möjliggör semesterresor mellan länder där smittspridningen är på låga nivåer.

tvåmetersregeln – rekommendation eller bestämmelse om att hålla två meters avstånd mellan personer som inte tillhör samma sällskap.

underturism – situation där besökarna är för få för att turistberoende orter ska klara sig ekonomiskt.

vårdskuld – uppsamlat behov av sjukvård som uppstår när vissa åtgärder skjuts upp till förmån för åtgärder som är mer akuta.

växtblindhet – avsaknad av förståelse för växters betydelse för livet på jorden. Översättningslån från engelskans plant blindness. Begreppet myntades av botanikerna James Wandersee och Elisabeth Schussler. Fenomenet kallas ibland biologisk analfabetism med motsatsen ekologisk litteracitet.

zombiebrand – eldsvåda som övervintrar under snötäcke och blossar upp till våren. Bränder som inte dör – zombiebränder – i Sibirien är ett sådant fenomen.

Zoombombning – intrång av objuden deltagare i möte som hålls genom videomötestjänsten Zoom. En person som gör intrång i ett möte kallas Zoombombare. Zoombombning kan även användas när till exempel husdjur går in i bild under ett videomöte. Stavningen Zoombombing förekommer också.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.