Metaversum ett av 36 nya ord på svenska nyordslistan för 2021

Metaverse har på svenska blivit metaversum, ett av 36 nyord på nyordslistan. Foto: iStock.

Här kommer 36 nya ord som författare, redaktörer och korrekturläsare måste hålla koll på i manus. Nyordslistan har sammanställts av Spåkrådet och Språktidningen. Corona influerar fortfarande, liksom klimatet. Och vet du vad piratbibliotek betyder?

Årets nyordslista innehåller 36 ord som har myntats eller blivit vanligare under året. Men alla ord är inte helt nya. Att de finns med i listan beror på att de har blivit vanligare under 2021. Orden i listan säger något både om det gångna året och om språkliga trender. De visar aktuella ord och mönster för hur nya ord bildas i svenskan.

– Pandemin kommer att ge avtryck både i språket och tillvaron även i framtiden. Vi lär få vänja oss vid hybridmöten, alltså möten som är både fysiska och digitala, med efterföljande zoomtrötthet. Och de som definitivt är här för att stanna är alla de coronahundar vi skaffat det senaste året, säger Ola Karlsson, nyordsredaktör på Isofs avdelning Språkrådet, i ett pressmeddelande.

Ingen har undgått den alltmer högljudda debatten om vaccinationen. På listan hittar vi nyord som vaccinnationalism och vaccinpass.

”Vi må ha lämnat karantänen i coronabubblan bakom oss, och det mesta av hybridarbetet sker nu på kontoret snarare än hemifrån. Men många lider fortfarande av symptom från postcovid eller maskne, alltså hudutslag efter långvarigt maskbärande. Andra känner fono – fear of normal – en oro över återgången till det gamla. Värst är det ändå för generation corona, alla unga vars skolgång och arbetsmöjligheter har påverkats av pandemin”, skriver språkvårdaren Ola Karlsson i årets Nyordskrönika.

Klimatfrågan fortsätter även den att färga språket. På årets lista märks bland annat svinnlåda, tippningspunkt och nettonollmål. Det lär komma fler nya ord inom detta område de närmsta åren och med tanke på antalet klimatböcker finns det anledning att hålla koll för folk i bokbranschen.

Debatten om gängkriminalitet gjorde att det började talas om gangfluencers, personer som glorifierar en kriminell livsstil i sociala medier.

Även teknikutvecklingen bidrar ständigt till inflödet av nyord. I år finns bland annat metaversum, kryptokonst och ljushare på listan.

Generellt har runt hälften av orden på en nyordslista ursprung i engelskan. Något som fortfarande väcker känslor.

”Varför så mycket engelska? Jo, helt enkelt för att många nya ord är engelska lån. Det är naturligt att vi i svenskan tar in främmande ord för nya fenomen först; senare försvinner de ofta, eller får en mer svensk benämning. Inte heller gör de engelska orden svenskan till ett fattigt språk, för alla språk har lika stora möjligheter att skapa ord”, skriver Ola Karlsson och tillägger:

”Om vi vill ha fler svenska ord för det som vi vill tala om, och snabbare, är det allas ansvar att skapa dem!”

Här är alla årets nyord 2021

anosmi – frånvaro av luktsinne
Kommentar: Hyposmi används om nedsatt förmåga att känna lukter, parosmi om en luktstörning som får angenäma dofter att framstå som äckliga och vice versa, aguesi om frånvaron av smaksinne och dysgeusi om förändringar av smakuppfattningen. Samtliga dessa ord har sedan länge använts i medicinskt fackspråk men blivit vanligare i allmänspråket under coronapandemin.

coronabubbla – tillstånd där umgänge med utomstående är begränsat för att förhindra smittspridning av coronaviruset
Kommentar: Coronabubbla används också om den psykosociala upplevelsen av isolering. I idrottssammanhang talas det även om en reservbubbla när ersättare till den ordinarie truppen tränar och bor på egen hand för att kunna kallas in om någon blir smittad.

coronahund – hund som skaffats som husdjur under coronapandemin
Kommentar: Även pandemihund används i samma betydelse.

delningsboende – kollektiv boendeform där hyresgästerna delar gemensamma ytor och service
Kommentar: Co-living respektive coliving används i samma betydelse.

djuränkling – husdjur som behöver ny ägare när den förra avlidit

domedagsskrollande – överdriven konsumtion av medierapportering med negativ innebörd
Kommentar: Doomskrollande och dödsskrollande används i samma betydelse.

eftervåld – psykiskt våld i form av kränkningar eller trakasserier som riktas mot en före detta partner som tidigare har utsatts för våld eller övergrepp

fono – rädsla för normalitet
Kommentar: Ursprunget är engelskans fono, en bokstavsförkortning av fear of normal. Ej att förväxla med fomo en förkortning av fear of missing out.

gangfluencer – person som ingår i kriminellt nätverk och använder sociala medier för att visa upp sin livsstil
Kommentar: Teleskopord bildat till gang och influencer.

gaslighta – manipulera en person genom att förneka fakta eller att sprida felaktig information i syftet att få personen att tvivla på sitt förstånd
Kommentar: I engelskan har verbet gaslight använts sedan 1956. Det syftar på pjäsen Gas light från 1938, som filmatiserades 1944. Den skildrar hur en kvinna upplever att hon hör steg på övervåningen och att gasljusets styrka skiftar, fastän hon tror sig vara ensam. Hennes man intalar henne att hon inbillar sig.

generation corona – grupp av unga personer vars hälsa, relationer, utbildning eller situation på arbetsmarknaden påverkas av coronapandemin
Kommentar: Även generation C förekommer i denna betydelse.

genombrottsinfektion – infektion som drabbar person som är vaccinerad mot det virus som orsakar infektionen
Kommentar: Genombrottsinfektion är sedan länge etablerat i medicinskt fackspråk. Under coronapandemin har ordet även börjat användas i allmänspråket.

giggare – person som tar uppdrag som förmedlas via appar eller nätbaserade tjänster
Kommentar: Giggare kan även användas om personer som arbetsleder egenanställda. Substantivet gig används om ett enskilt uppdrag och verbet gigga om att utföra sådana uppdrag.

hybridarbete – arbete som utförs delvis på arbetsplatsen och delvis i hemmet eller annan plats

hybridmöte – möte där deltagarna kan medverka både fysiskt och digitalt

jobbonär – person som fortsätter att arbeta efter att ha nått åldern för pension
Kommentar: Teleskopord bildat till jobb och pensionär.

jukeboxbio – biografvisning där publiken väljer både film och starttid
Kommentar: Även bio on demand används i samma betydelse.

koldioxidsug – anordning för att fånga in koldioxid från luften

kryptokonst – digital konst där äktheten är dokumenterad genom en unik kod
Kommentar: Är du nyfiken på hur NFT:er (non-fungible tokens) kan användas i bokbranschen ska du läsa vårt analysbrev från mars: Nifties – digitala böcker blir samlarobjekt som NFT.

ljushare – ljusprick som hjälper löpare att hålla en viss hastighet under ett lopp

maskne – finnar och andra hudbesvär som orsakas av att bära munskydd eller visir
Kommentar: Teleskopord bildat till mask och akne.

metaversum – virtuell verklighet där digital teknik gör det möjligt att uppleva sådant som i dag kräver fysisk närvaro
Kommentar: Bildat till meta och universum. Ordet är inlånat från engelskans metaverse, som myntades 1992 av författaren Neal Stephenson i romanen Snow crash. Ordet är inte nytt i svenskan men fick förnyad aktualitet i samband med Facebooks planer på att erbjuda en ny typ av digitala tjänster.

mikrovana – mindre beteendeförändring som på sikt ska leda till en större beteendeförändring

mobilitetshubb – anläggning där det finns ett utbud av olika transportmedel och där fordon kan parkeras, laddas eller lånas
Kommentar: Mobilitetshus används om byggnader som, utöver transportmedel, erbjuder andra typer av service som till exempel kontorsplatser, paketutlämning och fordonsservice.

nettonollmål – mål att uppnå balans mellan utsläpp och upptag av koldioxid och andra växthusgaser

piratbibliotek – webbplats som olagligt erbjuder litteratur för nerladdning
Kommentar: Skuggbibliotek används om piratbibliotek som erbjuder piratkopierade forskningsartiklar.

postcovid – kvarvarande symptom efter genomgången covid-19-infektion
Kommentar: Postcovid är en kortform av postinfektiöst tillstånd efter covid-19. Även långtidscovid används i samma betydelse, men den formen undviks av bland annat Socialstyrelsen, som vill skilja mellan en pågående infektion (covid-19) och ett efterföljande hälsotillstånd utan infektion (postcovid).

snällvägg – plats där personer kan ge bort exempelvis kläder
Kommentar: Ordet är ett översättningslån från persiska دیوار مهربانی‎ , dīvār-e mehrabānī, med samma betydelse. Fenomenet uppstod i Iran 2015 och har sedan dess spridits över världen.

spökkök – matställe där menyn från en känd restaurang erbjuds enbart för avhämtning eller utkörning
Kommentar: Även molnkök och spökrestaurang används i samma betydelse.

svinna – slänga något som hade gått att använda
Kommentar: Används främst om livsmedel men även om kläder och olika typer av råmaterial.

svinnlåda – låda med livsmedel som närmar sig bäst före-datum, är på väg att bli dåliga eller anses ha skönhetsfel och därför säljs till nedsatt pris
Kommentar: Ord som svinnhyllasvinnkasse och svinnpåse förekommer i liknande sammanhang.

tippningspunkt – punkt där en förändring i ett system blir så stor att ett jämviktsläge oåterkalleligt och abrupt övergår i ett annat läge
Kommentar: Översättningslån från engelskans tipping point. Även kortformen tippunkt används i samma betydelse.

vaccinnationalism – prioritering av vaccinering av egna medborgare trots att behovet kan vara större i andra länder

vaccinpass – intyg på vaccination mot coronaviruset som är nödvändigt för tillträde till vissa platser och evenemang
Kommentar: Flera andra ord, som coronapass och vaccinationsbevis, förekommer i samma betydelse. I Sverige använder myndigheterna den övergripande benämningen covidbevis om de intyg som används bland annat vid utlandsresor. Det finns tre olika covidbevis: vaccinationsbevis, testbevis och tillfrisknandebevis.

zoomtrötthet – mental utmattning som uppstår till följd av många videomöten
Kommentar: Översättningslån från engelskans Zoom fatigue. Ordet används såväl om Zoom som om andra videomötestjänster.

återförvildande – återställande av naturen till förhållanden som rådde innan den påverkades av människan

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss genom att:
✔️ Swisha ett bidrag
✔️ Prenumerera på Analysbrevet
✔️ Bli sponsor
Om du gillar den här artikeln kan du ju tipsa en vän. Och du läser väl redan vårt nyhetsbrev?

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.