You are currently viewing The Book Affair

The Book Affair

The Book Affair utmanar den traditionella förlagsbranschen med en innovativ och omvänd affärsmodell med större flexibilitet kring rättigheter som ger högre intäkter till våra upphovspersoner. Vi är en stark och affärsdriven samarbetspartner för en mer lönsam bokaffär i alla format. Utgivningen är medvetet ganska liten, istället satsar vi på att utveckla våra författarskap långsiktigt i nära dialog med författarna. Vi har hjärtat i kvalitet och våra författarskap är handplockade inom både svensk fack- och skönlitteratur. The Book Affair grundandes år 2018 av Alexandra Torstendahl och Alexandra Lidén, och år 2022 anslöt Adam Dalin som förlagschef och delägare.

Läs mer på www.thebookaffair.se