Här är årets 35 nya ord på nyordslistan 2022

Många ord på nyordslistan 2022 har koppling till klimat och energi. Foto: iStock. Montage: Boktugg.

Författare, redaktörer och korrekturläsare har fått lära sig ett antal nya ord under 2022. Språkrådet och Språktidningen har som vanligt sammanställt en lista med nyord som i år innehållet 35 ord.

Efter att pandemin lagt sig kom andra kriser som präglade nyordsåret 2022: kriget i Ukraina, energikrisen, den skenande inflationen och nya klimatlarm. Många av orden på Språktidningens och Språkrådets årliga nyordslista har tydlig anknytning till dessa kriser, skriver de i ett pressmeddelande.

Invasionen av Ukraina har lett till ett energikrig, med Putinpriser på bland annat mat och drivmedel. Samtidigt varnar forskare för antidemokratiska tendenser i delar av världen, med Rysslands autokratisering och en växande skara valförnekare i USA.

– Många talar nu om en permakris, en period av flera parallella samhällskriser. Det är kanske det ord som sammanfattar världen tydligast just nu, säger Ola Karlsson, nyordsredaktör på Språkrådet i samma pressmeddelande.

Såväl 2021 som 2020 års nyordslistor präglades av ord med koppling till coronapandemin. Åtskilliga hoppades på mer optimistiska ord i år – som både skulle signalera att viruset var borta och att framtidstron spirade. Men så blev det inte.

– Nyorden speglar samhällsutvecklingen. Debatten om problemen med kriminalitet, utanförskap och politisk extremism färgar också språket, säger Anders Svensson, nyordsredaktör på Språktidningen.

Men på listan finns ord som andas tillförsikt och glädje. Det här var också året när många festade till tonerna av epadunk, jagade perfekta bilder på selfiemuseer och drömde om att favoritlaget skulle ha dagen.

Nyordslistan innehåller 35 ord som har myntats eller blivit vanligare under 2022. Orden i listan säger något både om det gångna året och om språkliga trender, som mönster för hur nya ord bildas och lånas in i svenskan.

En del av dessa ord förekommer naturligtvis redan i böcker – och inte minst de manus som skrivits under 2022. Vissa ord kommer att leva vidare – andra är bortglömda om några år. Det är bara att studera tidigare års listor med nyord, exempelvis 2021 års nyord.

Här är alla nyord för 2022 med förklaring

Vissa ord är inte helt nya. Att de kvalificerat sig till nyordslistan beror på att de ökat i användning de senaste åren eller varit särskilt vanliga 2022. Listan har sammanställts av Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen och Språktidningen.

accelerationism – extremistisk politisk strategi som med hjälp av våld
och terror söker påskynda en förment förutbestämd samhällskollaps för att kunna inrätta ett idealsamhälle
Kommentar: Begreppet accelerationism myntades 2010 av Benjamin Noys,
professor i kritisk teori vid University of Chichester, Storbritannien, och har
lånats in i svenskan från engelskan.

agrivoltaisk – som kombinerar jordbruk och solkraft
Kommentar: Bildat till engelskans agrivoltaic, ett teleskopord som i sin tur är
bildat till agriculture, ’jordbruk’, och photovoltaic, ’fotovoltaik’, en teknik som
omvandlar ljusenergi från solen till elektrisk energi med hjälp av solceller.

autokratisering – process där demokratin i ett samhälle bryts ner för att ersättas av ett autokratiskt samhällssystem med en ledare med oinskränkt makt
Kommentar: Bildat till autokrat, ’självvåldshärskare’, som är belagt i svenskan
sedan tidigt 1800-tal.

avkarbonisering – avveckling av beroende av fossila bränslen
Kommentar: Översättningslån från engelskans decarbonization. Ordet kan
också användas för att benämna den konkreta processen att ta bort kol från
något.

Barbiecore – estetik inspirerad av Barbiedockor
Kommentar: Kvinnor klädda i knallrosa kläder har trettiotalet miljoner tittare på Tiktok under hashtaggen #barbiecore.

brösta – ta ansvar för, ta på sig en svår uppgift
Kommentar: Brösta har i denna betydelse använts längre i vardagligt språk
men förekommer nu även i allmänspråket. Ett omtalat uttryck från kriminella
kretsar är att brösta en fyra, att sitta av fyra års sluten ungdomsvård för till
exempel ett mord och därefter belönas med att bli fullvärdig medlem i det
kriminella nätverk som beställt brottet.

dödsdoula – professionell rådgivare och stödperson vid livets slutskede
Kommentar: Doula har sedan tidigare använts i betydelsen ’utomstående
person som utgör stöd vid förlossning’. Även abortdoula för motsvarande
stöd vid aborter förekommer. För det äldre doula används numera ibland det
förtydligande förlossningsdoula.

edgelord – person som medvetet söker uppmärksamhet och skapar konflikter genom kontroversiella uttalanden, provokatör
Kommentar: Sammansättning bildad till engelskans edgy, ’utmanande;
provocerande’, och lord, en skämtsam hedersbeteckning.

energifattigdom – otillräcklig tillgång till elektricitet
Kommentar: Energifattigdom kan bero på ekonomiska begränsningar på
individnivå, eller på ett begränsat utbud av elektricitet på samhällsnivå.

energikrig – krig där blockerande av energiförsörjning används som påtryckningsmedel

epadunk – musikgenre som förknippas med A-traktorer, i folkmun kallade epatraktorer
Kommentar: Även formen epa-dunk förekommer.

falsk majoritet – majoritet i ett underordnat organ som är i minoritet i ett överordnat beslutande organ

framefotboll – fotboll där spelarna använder rullator eller gåstol för att röra sig på planen
Kommentar: Framefotboll uppfanns i England 2015. Ordledet frame syftar på
engelskans walking frame som betyder ’rullator’ eller ’gåstol’.

ha dagen – pricka in toppformen vid rätt tillfälle, ha flyt

hungersten – graverad sten som vanligtvis ligger djupt under vattenytan, men som blir synlig vid torka och lågt vattenstånd
Kommentar: Översättningslån av tyskans Hungerstein.

kamikazedrönare – obemannad flygfarkost lastad med sprängmedel
Kommentar: Förledet kamikaze, efter japanska självmordspiloter under andra
världskriget, syftar på att drönaren kan hovra över målet en längre tid för att
därefter krascha mot målet. Kallas även självmordsdrönare.

klickkemi – metod att konstruera mer komplicerade molekyler genom att ”klicka ihop” molekylära byggstenar
Kommentar: Nobelpriset i kemi 2022 tilldelades tre forskare för utvecklingen
av klickkemi.

klimatbiljett – subventionerat säsongskort till kollektiva färdmedel med syfte att minska utsläpp från motordrivna fordon
Kommentar: Även i flera svenska kommuner finns förslag på införande av
klimatbiljetter.

klimatskadestånd – ekonomisk kompensation till länder som drabbas hårt av klimatförändringar

matfattigdom – otillräcklig tillgång till mat
Kommentar: Matfattigdom kan bero på ekonomiska begränsningar på
individnivå, eller på ett begränsat utbud av mat på samhällsnivå.

munkmodell – modell för ett ekonomiskt system där målet är att tillgodose
människors behov inom ramarna för vad planeten klarar av
Kommentar: Munkmodellen, som bygger på Kate Raworths bok Donutekonomi – (2018), är en ekonomisk teori där människors behov vad gäller ekonomi, hälsa, politik och så vidare tillgodoses utan att överskrida jordens ekologiska gränser. Modellen illustreras ofta i form av en rund, munkliknande ring.

njutningsäktenskap – tidsbegränsat äktenskap mot betalning, under
vilket kvinnan ska ge mannen sexuell njutning

permakris – serie av kriser utan någon slutpunkt i sikte, tillstånd av permanent kris
Kommentar: Av engelskans permacrisis, ’permanent kris’.

Putinpris – pris som blivit högre på grund av den ryska presidenten Vladimir Putins invasionskrig i Ukraina
Kommentar: I debatten om prishöjningar i krigets kölvatten har även ord som
Magdapriser, Dambergpriser och Sverigepriser förekommit.

returmissbrukare – person som systematiskt beställer varor från nätbutiker utan avsikt att behålla dem

selfiemuseum – lokal med inredning som ger besökarna möjlighet att ta uppseendeväckande självporträtt

SMR, småskalig modulär reaktor – kärnreaktor som har mindre elektrisk effekt och som potentiellt kan serietillverkas
Kommentar: SMR kallas ibland minikärnkraftverk.

smygflation
prishöjning som är större än vad som är motiverat utifrån kostnadsökningar
Kommentar: Ordet används ofta som en översättning av engelskans
greed­flation.

sporttvätt – användning av idrott för att förbättra eller reparera ett skadat anseende
Kommentar: Den engelska formen sportswashing är vanlig även i svenskan,
men på senare tid har också det försvenskade sporttvätt etablerat sig. Under 2022 har termen applicerats på fotbolls-VM i Qatar, OS i Kina och rysk idrott.

spökflyg – flygplan som flyger utan passagerare med syftet att behålla
tidpunkter för avgångar och landningar på flygplatser
Kommentar: Sedan tidigare används spökflyg för att benämna flygplan som
inte går att identifiera på radarsystem, exempelvis för att de har avslagna
transpondrar. Den nya betydelsen om flygplan utan passagerare dominerar
dock stort i dagens språkbruk.

urbexare – person som ägnar sig åt utforskning av övergivna byggnader och platser
Kommentar: Bildat till engelskans urban exploration, ’utforskande av urbana
miljöer’.

valförnekare – person som utan konkreta bevis förnekar legitimiteten i ett politiskt val

vertiport – vertikal flygplats avsedd för exempelvis drönare och helikoptrar
Kommentar: Teleskopord bildat till engelskans vertical och airport.

virtuellt stängsel – digitalt programmerad inhägnad för djur

väntesorg – sorg inför annalkande förlust av en närstående
Kommentar: I både norskan och danskan används sedan tidigare ventesorg.

Källa: www.isof.se/nyordslistan

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL