Du visar för närvarande En annan sorts trädgård berättar om åkern som blev ett paradis för allt levande.
Författaren Mia Gröndahl plockar sten på åkern som ska bli En annan sorts trädgård. Foto 1985.

En annan sorts trädgård berättar om åkern som blev ett paradis för allt levande.

Det började med att författaren blev med en liten gård på Österlen för snart fyrtio år sen. En annan sorts trädgård berättar hur åkern har blivit ett paradis för människor, djur och växter. En annan sorts trädgård är en livfull och mycket personlig berättelse som tar med oss till trädgårdens många rum, hur de växte fram ur den gamla jordbruksmarken, med en rikedom av växter som visas i ett generöst bildmaterial, och där Mia Gröndahl på vägen delar med sig av sina tankar och erfarenheter, trädgårdens katastrofer genom åren och de nya, kreativa möjligheterna som tagits till vara. Det är också en berättelse som rör sig längs en flera tusen år lång tidslinje, med nedslag i trädgårdens förhistoria som offermosse och 1800-talets ursprungliga gamla täppa. Vi möter författarens läromästare, några av Österlens trädgårdslegendarer, och då och då dyker familj och vänner upp som fyllt trädgården med växter och minnen. På så sätt har En annan sorts trädgård även blivit en annan sorts trädgårdsbok. 

Sidantal: 288

Text & bild: Mia Gröndahl