Debatt om smala ljudböcker

🎧 Ljudbokssnobberi. För den som inte är insatt i kostnader för bokproduktion i allmänhet och ljudboksproduktion i synnerhet är det lätt att tycka att förlagen borde ge ut allt även i ljud. Rasmus Landström undrar i Aftonbladet: ”Varför går det inte att lyssna på modernistisk prosa i Sverige?”. Han får svar på tal av Gunnar Nirstedt som pedagogiskt förklarar kostnaderna för både översättningar, pappersboksutgivning och dito ljudbok för tjocka men smala titlar.

redaktion@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.