Kulturminister Amanda Lind. Fotograf: Kristian Pohl, Regeringskansliet.

Regeringen vill göra storsatsning på barns läsning och biblioteken: 200 Mkr per år

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Kulturen får extra miljarder, största ökningen av kulturbudgeten någonsin. Bokbranschen kan glädjas åt runt 200 Mkr årligen för ett läspaket där stärkta bibliotek och satsning på barns läsning ingår.

Regeringen och samarbetspartierna satsar 3,4 miljarder kronor extra till kulturen – den största ökningen av kulturbudgeten någonsin i Sverige, skriver Kulturrådet i ett pressmeddelande.


ANNONS


Förslaget presenterades på onsdagen vid en pressträff med kulturminister Amanda Lind och biträdande finansminister Per Bolund. En del av detta ingår i höstbudgeten, annat är extra krisstöd både för i år och nästa år.

Kulturrådet kommer troligen att få flera nya uppdrag och mer pengar att fördela, bland annat till det fria kulturlivet, till regionala satsningar, till kulturskolorna, till Skapande skola och till läsning och Stärkta bibliotek.

– Jag är oerhört glad över tillskottet av pengar och vad de möjliggör. Vi har haft täta dialoger med många aktörer som synliggjort behoven i kulturlivet. Det här ger oss förutsättningar att stötta kulturbranschen i rådande krisläge och förbättra chanserna till omstart när pandemin är över, säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet, i samma pressmeddelande.

Kulturrådets styrelseordförande Svante Weyler tycker att det är glädjande att regeringen har insett hur pandemins effekter i kulturlivet är allvarligare än i många andra sektorer.

– Med de här tillskotten kan vi kanske både läka såren och bygga starkare strukturer för framtiden, säger Svante Weyler.

HJÄLP OSS: Bli en Boktugg Supporter idag. Stödprenumeration från 10 kr/mån

ANNONS

Miljarder och miljoner

Kulturen ges 1,5 miljard kronor i extra stöd för 2020. Pengarna ska bidra till att det fortsatt finns en kulturell infrastruktur i hela landet, att kulturskapare som förlorat inkomst på grund av coronapandemin kan försörja sig och att kultursektorn får en möjlighet till återhämtning.


ANNONS


Stödet ska både kompensera för de ekonomiska konsekvenser som pandemin inneburit för kulturlivet, men också hjälpa kulturlivet att starta upp igen. En del av pengarna ska användas som ett stöd för att skapa förutsättningar för smittsäkra evenemang och underlätta för produktion av kultur även under den pågående coronakrisen.

Regeringen inför en stimulansmiljard till kultur: 1 miljard kronor avsätts för 2021 för omställning och återstart av kulturaktiviteter i hela landet. Regeringen återkommer kring närmare utformning av fördelningen av stödet, heter det i ett pressmeddelande. 

Men lite konkreta löften finns det som berör bokbranschen. Redan i förväg hade DN fått förhandsinformation om ett läspaket på runt 200 Mkr årligen som ska stötta ungas läsning. Här nedan försöker vi reda ut exakt vart pengarna ska gå, med hjälp av Regeringens pressmeddelande.

Genomförande av läsdelegationens förslag

Regeringen föreslår att 55 miljoner kronor avsätts under 2021 och 75 miljoner kronor årligen 2022–2023 för genomförandet av läsdelegationens förslag. Satsningen är permanent och uppgår till 45 miljoner kronor från och med 2024.
 
Läsning och läsförmåga är av stor samhällelig och individuell betydelse. Ytterst är det en fråga om demokrati och likvärdighet, dels vad gäller tillgången till utbildning och kultur, dels vad gäller möjligheten att ta plats i samhället och som medborgare delta i det demokratiska samtalet.  
 
Statens kulturråd driver sedan 2015 en nationell satsning på små barns språk- och läsutveckling kallad Bokstart. Regeringen beräknar att 15 miljoner kronor avsätts 2021 och 20 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2022 för en utbyggnad av Bokstart

Ett läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier införs. Satsningen ska ge kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. 15 miljoner kronor föreslås för 2021 och 30 miljoner kronor årligen 2022 och 2023 för denna fortbildningsinsats för bibliotekarier. 

Ett läsråd som bland annat ska samla läsfrämjande aktörer från olika delar av samhället inrättas och regeringen beräknar att 10 miljoner kronor avsätts per år fr.o.m. 2021.

Vidare föreslår regeringen att 15 miljoner kronor avsätts årligen fr.o.m. 2021 för Statens kulturråds läsfrämjande arbete. Läsrådet bör ges möjlighet att ge synpunkter på hur det läsfrämjande arbetet utformas.

Fortsatt satsning på Stärkta bibliotek

Regeringen föreslår 150 miljoner kronor under 2021 och 75 miljoner kronor per år för 2022 och 2023 för satsningen Stärkta bibliotek.
 
Folkbibliotek runt om i landet har en stor betydelse för människor i deras lokalsamhälle, både genom att tillhandahålla litteratur och som mötesplats. Biblioteken är också den viktigaste läsfrämjande aktören utanför skolan. Att stärka biblioteken innebär också en satsning på ökat läsande. 

Bibliotek ska finnas tillgängliga för alla. Över 90 procent av landets 290 kommuner har sökt och beviljats bidrag inom ramen för stärkta bibliotek under 2018–2020. 

Lässatsningen förlängs

Alla elever ska lära sig mer. Att skolan rustar alla elever med en god läsförståelse är avgörande för att barn och unga ska klara sina studier och kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Men det finns i dag stora skillnader mellan grupper vad gäller såväl läsförståelse som läsintresse. Därför föreslås 25 miljoner kronor avsättas årligen till och med år 2023 för satsningen, för att främja alla elevers läsförmåga.

Så långt relativt konkreta projektpengar till bibliotek och skolor och andra läsfrämjare. Men författarna då? Kanske kan de få någon slant då Regeringen föreslår att 80 miljoner kronor avsätts årligen från och med 2021 för att stärka kulturskapares villkor i hela landet.
 
”Att skapa bättre villkor för kulturskapare att kunna leva på och utveckla sitt konstnärskap är en av regeringens viktigaste kulturpolitiska prioriteringar. Finns det inte möjligheter att leva som kulturskapare, påverkar det kulturen i hela landet negativt”, skriver man. 

Av de 80 miljoner kronorna ska 43 miljoner kronor gå till att förstärka stipendier och ersättningar som fördelas direkt till kulturskapare. Statens kulturråds anslag till fria grupper inom scenkonstområdet tillförs 16 miljoner kronor och fria aktörer inom bild- och formområdet tillförs 6 miljoner kronor inom ramen för satsningen. För att stärka kulturskapares möjligheter på arbetsmarknaden tillförs också centrumbildningarna 5 miljoner kronor och de så kallade scenkonstallianserna 10 miljoner kronor.

Den fysiska bokhandeln nämns inte. Och alltså inte heller författare. Men det kanske kommer, precis som i våras, åtminstone några miljoner för att kompensera inkomstbortfall för olika typer av framträdanden och inställda arrangemang.

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare personer som du, som valt att bli Supporters. Dina och andras stöd gör det möjligt att fortsätta skriva om böcker och bokbranschen.  Stödprenumerera från 10 kr/mån eller swisha en tjuga (eller mer) till 123-483 18 71.
(Om du redan är Supporter – tack!)

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare personer som du, som valt att bli Supporters. Dina och andras stöd gör det möjligt att fortsätta skriva om böcker och bokbranschen.  Stödprenumerera från 10 kr/mån eller swisha en tjuga (eller mer) till 123-483 18 71.
(Om du redan är Supporter – tack!)

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Lär dig bokbranschen på 5 minuter

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 8000 andra.

SPONSRAT INNEHÅLL