Bokusgruppen Q1-2024: Ökad försäljning och bättre resultat

Maria Edsman, VD Bokusgruppen. Pressbild.

Bokusgruppen ökade omsättningen och förbättrade resultatet under första kvartalet 2024. Tillväxtambitionerna skruvas ner och mer fokus läggs på lönsamhet. Under våren ska både ehandelsplattform och logistikpartner bytas.

I kvartalsrapporten sammanfattar Bokusgruppen de viktigaste händelserna under årets första kvartal:

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Kvartalet januari–mars 2024

 • Nettoomsättningen ökade med 3,9 % och uppgick till 464,4 (446,9) MSEK
 • Bruttomarginalen ökade till 40,0 (38,4) %
 • EBITA ökade till 10,7 (4,1) MSEK
 • Periodens resultat förbättrades med 5,3 MSEK till -3,5 (-8,8) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning förbättrades till-0,22 (-0,55) SEK

Viktiga händelser under kvartalet

 • Ny segmentsindelning och uppdaterade finansiella mål.
 • Ny butik öppnade i Tyresö Centrum.
 • Franchisebutik i Umeå förvärvades. Tillträde sker den 1/5.
 • Avtal gällande logistiktjänster för e-handeln tecknades med Postnord TPL. Övergång sker i månadsskiftet april/maj.
 • Avtal har skrivits med systemleverantörer för ny e-handelsplattform. Implementeringsarbetet har påbörjats.

Bokusgruppen renodlar även till två affärsområden då Akademibokhandeln Online läggs in under Akademibokhandeln medan Bokus Online kort och gott blir Bokus där både nätbokhandeln och abonnemangstjänsten Bokus Play ryms.

Andelen försäljning online ökade för övrigt för Akademibokhandeln under Q1 från 9,4 % till 9,8 % jämfört med samma period föregående år.

En liten varningsflagg är förstås bytet av ehandelsplattform och logistikpartner. Sådana flyttar brukar alltid innebära driftsstörningar, framför allt när det gäller byten av logistik/lager. Det är bara två år sedan Bokus meddelade att de skulle flytta från Förlagssystem till Almroths i Norrköping men redan nu avbryts det samarbetet (något som Ehandel.se rapporterade för en månad sedan). Byten av ehandelsplattformar brukar främst innebära risker när det gäller SEO-arbete ifall man ändrar URL-struktur och glömmer bort att hantera alla befintliga länkar. Något som hänt förvånansvärt många gånger, även med stora bolag inblandade.

I rapporten skriver man också om mycket riktigt att ”året [2024] får räknas som ett omställningsår och vi förväntar oss att under nästa år börja se satsningarnas effekter på onlineförsäljningen.”

Ett stort skifte är förändringen av Bokusgruppens finansiella mål. När bolaget börsnoterades sattes målen som hängt med sedan dess:

 • Nettoomsättningstillväxt i digitala kanaler: På medellång till lång sikt (3–5 år) öka nettoomsättningen med i genomsnitt 10 procent per år under perioden.
 • Nettoomsättningstillväxt i fysiska butiker: Omsättningstillväxten i det fysiska butiksnätverket ska följa ekonomins tillväxttakt i allmänhet.
 • EBITA: På medellång till lång sikt (3–5 år) visa en EBITA-marginal om cirka 6 procent

”Sedan våra ursprungliga finansiella mål togs fram i samband med noteringen 2021 har det blivit tydligt att en våra styrkor är att vi finns i olika kanaler och kan fånga upp kunden där den vid varje tillfälle vill handla. Vi går därför från tillväxtmål per kanal till ett övergripande tillväxtmål på 4 procent. På sikt ser vi fortfarande större tillväxtpotential online, men vi prioriterar också butiksnätet som fortsätter gå starkt”, skriver VD Maria Edsman i rapporten och fortsätter:

”Vi uppnådde vårt mål för EBITA-marginal på 6 procent under 2023 och spänner nu bågen ytterligare genom att uttala ett långsiktigt mål om 8 procents EBITA-marginal.”

Framöver gäller alltså:

 • Nettoomsättningstillväxt på 4 procent per år som ett övergripande tillväxtmål för hela Bokusgruppen.
 • EBITA-marginal på 8 procent.
 • Avkastningsmål på sysselsatt kapital, ROCE på 35 procent.

Man tonar alltså ner bilden av Bokusgruppen som ett bolag där Bokus och Bokus Play skulle vara en tillväxtmotor. Vilket är naturligt med tanke på den kräftgång som hela den svenska ehandeln upplevt efter de goda pandemiåren. Lägg till det att Bokus Play inte haft ekonomiska muskler att hänga med sina konkurrenter i jakt på nya kunder och utveckling av appen.

Istället bygger man på en nästan organisk tillväxt där Bokus Play marknadsförs till befintliga kunder i övriga kanaler. Vilket förmodligen är klokt då man varken har tillgång till riskkapital eller en extrem lönsamhet via försäljning av fysiska produkter i butik och online.

Bokusgruppens styrelse föreslår till stämman en utdelning på 3,30 kr, att utbetalas i två lika stora delar om 1,65 kr/utdelningstillfälle. Det första efter stämman och det andra sex månader senare.

Det innebär en trevlig utdelning för storägarna Karl Perlhagen (26,5 Mkr), Patrik Wahlén (12,8 Mkr) och Mattias Björk (3,4 Mkr). Maria Edsman är sjunde största ägare (0,62 %) och kan se fram emot ca 330 tkr.

För den som passade på att handla Bokusgruppens aktie i svackan och framför allt dippen i oktober kan ha gjort en bra affär. Vid årsskiftet handlade den för strax över 30 kr vilket innebär en direktavkastning på 11 procent. Dessutom har aktien stigit sedan dess och vid öppningen idag efter Q4-rapporten fortsatte den upp och i skrivande stund på 47 kr. Det är +55 procent i år.

Bokusgruppen hoppas att hushållens ekonomi förbättras med sänkta räntor under året och att de fortsätter handla böcker och andra varor i samma omfattning trots de prishöjningar som man tvingats göra det senaste året.

Digitala vs fysiska böcker vs non-books

Bland det mest spännande i Bokusgruppens rapport, just för att de jobbar med omnikanal, är försäljningsutvecklingen på fysiska respektive digitala böcker.

Om man jämför Q1-2024 med Q1-2023 så kan man se att:

 • Akademibokhandeln ökade försäljningen av fysiska böcker till 188,9 (178,7) Mkr
 • Bokus minskade försäljningen av fysiska böcker till 148,5 (150,4) Mkr

I rapporten framgår det att försäljningen av allmänlitteratur ökade kraftigt, hjälpt av en stark bokrea och hög leveranskapacitet, medan kursbokförsäljningen uppvisade en fortsatt negativ trend.

 • Bokus ökade försäljningen av digitala böcker till 13,3 (11,7) Mkr

Tittar man på årsbasis 12-månader rullande så uppgår försäljningen av digitala böcker nu till 51,9 Mkr att jämföra med 50,3 Mkr för helåret 2023. En ökning med 3,2 procent.

Det övriga sortimentet fortsatte öka hos Akademibokhandeln till 90,3 (85,0) Mkr och på Bokus där sortimentet infördes under 2023 gick man från 0,9 Mkr jämfört med 0 samma period 2023. För Bokus är det fortfarande en väldigt liten del 3,9 Mkr på rullande 12 månader medan Akademibokhandelns intäkter under Q1-2024 till 30,7 % bestod av övrigt sortiment där egna varumärken fortsätter växa. Vilket är bra för lönsamheten då marginalerna är bättre än på på böcker.

Vi låter Maria Edsman få sista ordet, ur rapporten:

– Med ännu ett riktigt starkt kvartal i ryggen går vi mot ljusare tider. Våren och sommaren är i antågande och våra kunders ekonomi ser ut att möta räntelättnader framöver. Förhoppningsvis skapar det senare under året mer efterfrågan på de produkter vi säljer. Vi har fullt fokus på implementeringen av både nytt e-handelssystem och ny e-handelslogistik, vilka kommer att ge förutsättningar för framtida tillväxt i våra onlinekanaler. Samtidigt stärker vi vår position i butikskanalen ytterligare. Vi ser fram emot att fortsätta inspirera våra kunder till läsglädje och kreativitet.

Nyfiken på nya boksläpp? Kolla in aktuella nya böcker!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Johanna Melén med ny bok om länderna i Putins skugga

Imperiehunger är en bok om de självständiga länder som genom historien dominerats av Ryssland och som fortfarande drygt tre decennier sedan Sovjetunionens fall kämpar för att ses som något annat än före detta sovjetrepubliker.

Ola Nilsson släpper novellsamling

Regelriket är ett porträtt av sonen och den förlorade modern, men också en samling berättelser om livets förutsättningar och bristningsgränser, om konst, trasig kärlek och mänskliga relationer i blixtbelysning.