ANNONS

Bokstarts pilotprojekt har fallit väl ut visar Kulturrådets rapport

Maria Telenius, handläggare för Bokstart hos Kulturrådet. Foto: Privat

En sammanställning av erfarenheter från de fem pilotprojekten i Bokstart visar att satsningen varit mycket lyckad. Nu öppnar Kulturrådet upp för att fortsätta utveckla Bokstart med nya projekt.

2014 startade Kulturrådet på eget initiativ det språkutvecklande projektet Bokstart där bibliotek och barnhälsovård gått in för att vända trenden av bristande läsförmåga hos barn. Det började med fem pilotprojekt under de första åren och efter goda resultat under pilotperioden fick Kulturrådet 2017 i regeringsuppdrag att utvidga Bokstart till fler regioner och koppla satsningen till förskolan. Kulturrådet har en förstärkning med 10 miljoner kronor per år mellan 2017 och 2020. Pengarna fördelar Kulturrådet bland annat till projekt och språknätverk över hela landet i syfte att:

Den här artikeln är INTE låst.

Om du har möjlighet, hjälp oss gärna att hålla våra nyhetsartiklar olåsta utan betalvägg. Köp en stödprenumeration och bli en Boktugg INSIDER. Avsluta när du vill.

35 kr/mån 350 kr/år
Eller valfritt engångsbelopp via Swish.

• stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för sina barns språk-, kommunikations- och läsutveckling
• utveckla samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola samt med familjen
och
• öka och sprida kunskap om små barns språk-, kommunikations- och läsutveckling.

Pilotprojekten har hittills koncentrerats kring samverkan mellan bibliotek och barnhälsovård. Föräldrar och barn har sedan fått besök av biblioteken i hemmet vilket bidragit till unika möten som kunnat utformas efter individuella behov. Överlag visar en färsk rapport om projektet som Kulturrådet gjort att hembesöken både har stärkt föräldrarnas roll i språkutvecklingen men också relationerna mellan de inblandade parterna.

– Erfarenheterna från projektet som samlats i rapporten visar att hembesöken är en mycket effektiv metod, säger Maria Telenius som är handläggare för Bokstart hos Kulturrådet. Det vi gör nu under resterande tid av regeringsuppdraget är att öppna upp för fler projekt där kommuner och regioner kan söka ekonomiskt stöd. Vi fortsätter med hembesöken men vi säger också till kommuner och verksamheter att utveckla sitt arbete utifrån de lokala förutsättningar och behov de har.

Kulturrådet vill att även förskolorna ska knytas närmare Bokstart som en tredje part. De har inte varit med i pilotprojekten men de är en så stor del av många små barns liv att Kulturrådet nu uppmuntrar dem till att börja samarbeta med biblioteken och bvc för att nå ännu fler i målgruppen.

ANNONS

– Olika parter kan komplettera varandra ur sina olika perspektiv men också utveckla saker tillsammans, säger Maria och fortsätter: Vi ser gärna att man bygger på det man redan gör men också att man ska börja leta efter vilka insatser som behövs hos målgruppen.

Idélabbet är en nystartad del av Bokstart – ett utvecklingsprogram dit kommunerna kan anmäla personer som arbetar med projekten. Där får man verktyg för att kunna forska i vilka situationer som finns hos målgruppen i den specifika kommunen innan man funderar på vilken metod man ska använda för att möta behoven.

Det tar tid att skapa förändring – rapporten vittnar om att pilotprojekten först på tredje året började hitta rätt form och struktur. Hembesöken visade sig vara en bra ingång men även om många kommer ha med det i sitt program är kommande år ett fortsatt utforskande för att hitta de bästa sätten.

– Det finns inte en metod och vi frångår tänket att hembesök skulle vara en metod som passar alla, säger Maria. Vi kommer följa upp alla projekt även framöver och vill ha en nära dialog så att vi kan stödja och utveckla dem tillsammans. Det har också blivit tydligt för oss att behovet av att utbyta erfarenheter är stort och vi på Kulturrådet kommer medverka till att alla får ta del av varandras arbete.


❤ Gillade du den här artikeln? Vi hoppas det.
Kanske fick du lite kunskap eller tips eller bara ett gott skratt… I så fall har vi lyckats. Som du märkte slapp du betalvägg, eftersom vi vill välkomna nya läsare och göra det enkelt för trogna boktuggare. Om du gillar det vi gör och har möjlighet tar vi gärna emot ditt bidrag. En slant som tack för en bra artikel eller en stödprenumeration för att du läser varje vecka. Stötta den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet.
35 kr/mån 350 kr/år

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Sarah Perfekt

Sarah Perfekt

Sarah Perfekt är frilansande fotograf sedan 2010 men är också verksam som skribent. Hon har sin bas på den skånska landsbygden.

sarah@boktugg.se