ANNONS

Lägre försäljning för Scandbook under andra kvartalet 2019

Tryckerikoncernen Scandbook minskade försäljningen under andra kvartalet 2019 till 63,8 Mkr jämfört med samma period förra året (72,1 Mkr) som ett resultat av att stora kunder efterfrågat lägre upplagor än föregående år. ”Till en del har vi parerat den lägre omsättningen med kostnadsneddragningar, men inte fullt ut.”, skriver VD Håvard Grjotheim i rapporten. Försvagningen av den svenska kronan mot euron har också påverkat negativt.
ScandBooks resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för första halvåret 2019 blev 13,7 Mkr (14,7). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,5 mkr (4,). Omsättningen uppgick till 134,0 mkr (139,7). Resultatet för första halvåret 2019 jämfört med 2018 är bättre än vad det visar då föregående års resultat inbegriper en reavinst av försäljning av maskiner på 2,8 Mkr.
”Det andra halvåret är normalt sett det starkaste och ScandBook står väl rustade i båda sina produktionsanläggningar för att möta en högre efterfrågan resterande del av året.”, skriver Håvard Grjotheim.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se