Scandbook ökade omsättningen – minskade vinsten

📈 Rapport. Tryckerikoncernen Scandbook ökade nettoomsättningen till 392,4 (387,4) Mkr under 2024 samtidigt som rörelseresultatet (EBIT) sjönk till 24,4 (36,9) Mkr, enligt bolagets helårsrapport. Exporten till nordamerika ökade och det fjärde kvartalet, visade stark försäljningen landade på 100,1 (95,6) Mkr.
”Insatsvarorna i bokproduktion – papper, kartong, lim och tryckfärg sjönk inte i pris under det senaste kvartalet 2023 vilket många trodde skulle ske. Orsaken till detta är bland annat producenternas oro för höga energipriser, brist på virke och växande arbetskraftskostnader. (…) Under årets sista kvartal har ScandBook gjort stora strategiska satsningar på den senaste digitala tekniken för bokproduktion som förväntas ge betydande konkurrensfördel, särskilt för lägre upplagor”, skriver Scandbook i rapporten.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL