Scandbooks nya digitala tryckpressar är i drift

Kvartalsrapport. Tryckerikoncernen Scandbook redovisar en försäljning på 97,8 (100,7) Mkr för första kvartalet 2024. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,1 (9,2) Mkr. Efterfrågan på den nordiska bokmarknaden varit något lägre jämfört med samma periode föregående år, men nya marknader i norra Europa bidrog dock med betydligt högre volymer än tidigare. Även försäljningen till Nordamerika tog fart igen.
En ny tryckenhet i digitalpressen Falun samt en helt ny digitalpress i Klaipeda är nu på plats och har gett förväntade effekter i form av bättre kvalitet och effektivare produktion. Scandbook har nu digital tryckning i både Klaipeda och i Falun, vilket är en styrka i en marknad där trenden går mot lägre upplagor, skriver bolaget.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Carina Österholm släpper uppföljare till Identiteten

I den spännande romanen Gropen, en fristående uppföljare till Identiteten, återvänder vi till poliskommissarie Lars Jeppson och hans kollegor vid Göteborgspolisen. De konfronteras med en mörk härva av människohandel och mord,

Kampen för livet – nu som ljudbok.

En klimatkollaps har drabbat jorden med förödande konsekvenser. Fyra personer får det svåraste av uppdrag, att leda ett projekt som ska rädda mänskligheten från att dö ut.

Tre familjers vardagsliv och reflektioner på ett krig i Europa.

Boken ”Utan ord ingen mening” skildrar tre familjers vardagsliv och deras reflektioner på det nya världsläget. Deras frustation riktar sig mot Putin, hur han från ett rikt och i stort sätt relativt gott förhållande med västvärlden raserar Rysslands kommunikation med Europa och USA genom sitt anfallskrig mot Ukraina.