Hoi Publishing ökade omsättningen 2024

Lars Rambe, vd Hoi Förlag. Foto: Conny Palmkvist.

Rapport. Hoi Publishing summerar ett händelserikt 2023 med flera förvärv, främst danska Superlux, som bidragit till att öka omsättningen till 15,7 (11 Mkr). Rörelseresultatet förbättrades till -2,5 (-3,3) Mkr och på EBITDA-nivå blev det positivt 0,8 (-1,0) Mkr. Den danska verksamheten växer och stod för 7,5 (1,1) Mkr jämfört med den svenska 8,3 (9,9) Mkr. Årets förvärv av Ekström & Garay (som ska godkännas på en extra bolagsstämma nästa vecka) ska ge motsvarande effekt i Sverige under 2024. Under 2023 omsatte E&G 15 (18,5) Mkr.
”Så snart förvärvet är genomfört kommer arbetet med onboarding och gemensamma funktioner att påbörjas. Detta ska medföra både kostnadsbesparingar och en effektivare organisation som också har ännu bättre förutsättningar att höja omsättningen ytterligare kommande månader och framöver”, skriver VD Lars Rambe i rapporten.

redaktion@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL