Hoi Publishing ökade omsättning och förlust Q1-2024

📈 Kvartalsrapport. Hoi Publishing AB har gjort flera förvärv det senaste året. Det syns efterhand i försäljningssiffrorna – förvärvade förlaget Ekström & Garay AB ingår exempelvis för mars månad 2024 och Superlux för hela kvartalet.
Omsättningen ökade till 4,4 (2,5) Mkr under första kvartalet 2024 jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet landade på -1,7 (-1,2) Mkr, enligt kvartalsrapporten som släpptes i veckan. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades dock till +156 (-536) tkr liksom resultatet på EBITDA-nivå: -52 (-609) tkr. Fortfarande tyngs Hoi av stora lån och räntekostnaden ökade till 277 (170) tkr. Nyemissionen i april på 4,4 Mkr (före kvittningar och emissionskostnader) bör minska skuldsättningen.

redaktion@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Kampen för livet – nu som ljudbok.

En klimatkollaps har drabbat jorden med förödande konsekvenser. Fyra personer får det svåraste av uppdrag, att leda ett projekt som ska rädda mänskligheten från att dö ut.

Tre familjers vardagsliv och reflektioner på ett krig i Europa.

Boken ”Utan ord ingen mening” skildrar tre familjers vardagsliv och deras reflektioner på det nya världsläget. Deras frustation riktar sig mot Putin, hur han från ett rikt och i stort sätt relativt gott förhållande med västvärlden raserar Rysslands kommunikation med Europa och USA genom sitt anfallskrig mot Ukraina.

Adoptionsdrama i inbördeskrigets skugga

En utplånad bondby på Sri Lanka och två överlevande systrar som inte känner varandras existens tar oss in i ett virrvarr av händelser och en hel palett av människoöden både på den mytomspunna ön samt i Sverige och Frankrike.