fbpx

Storytel vill höja styrelsearvoden och införa personaloptioner

Jonas Tellander, vd Storytel. Foto: Theresia Jatta Kölin.

Om en månad är det årsstämma i Storytel och därför släppte bolaget idag sin årsrapport. Det framgår även att man vill höja styrelsearvodena och införa ett program för personaloptioner.

Det är när man läser årsredovisningen för Storytel 2018 som man verkligen inser att det börjar bli ett väldigt stort bolag nu. Inte bara på grund av att årsredovisningen är 104 sidor tjock, utan på grund av siffror som att antalet anställda har passerat 500 personer, tjänsten har lanserats i 16 länder och omsättningen landade på 1460 Mkr (1171 Mkr).

Därför är det heller inte anmärkningsvärt att valberedningen föreslår höjning av styrelsearvodena. Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 860 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 000 000 kronor föregående år).

Framför allt är det styrelseordföranden Rustan Panday som föreslås dubblat arvode, 600 000 kr (300 000 kr). De övriga (ej anställda) styrelseledamöterna får nöja sig med en mindre höjning till 200 000 kr (175 000 kr). Ledamot (ej anställd) i revisionsutskottet föreslås få 30 000 kr (0 kr) och ordförande av utskottet (ej anställd) ökas också rejält till 200 000 kr (0 kr).

ANNONS

Storytel vill också skapa ett program för personaloptioner och därför emittera högst 687 500 teckningsoptioner för tiden 2019-2022. Om samtliga optioner utnyttjas innebär det en utspädning på ca 1,22 procent av antalet aktier och röster i Storytel.

Samtliga anställda inom affärsområdet Streaming per den 1 juni 2019, som utvalda nyckelkonsulter, ska erbjudas personaloptionsprogrammet. Ingen anställd eller nyckelkonsult enskilt kommer att erbjudas mer än 7500 personaloptioner. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden fr.o.m. den 1 juni 2022 t.o.m. den 15 december 2022.

”Syftet med det föreslagna programmet är att erbjuda de anställda och nyckelkonsulter i koncernen som är verksamma inom affärsområdet Streaming en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie av serie B, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Vidare förväntas det öka möjligheten att rekrytera och behålla kompetent personal. Styrelsen bedömer att programmet kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare. De dotterbolag i koncernen som är verksamma inom affärsområdet Print Publishing har idag en annan ersättningsstruktur. Antalet anställda och nyckelkonsulter som kommer att omfattas av erbjudandet beräknas uppgå till högst 400.”, skriver Storytel i ett pressmeddelande.

Tanken är att personaloptionsprogrammet sedan ska förnyas med nya program kommande år.

I årsredovisningen är det också tydligt fokus på de globala intentionerna:
”Vårt expansionsteam har bråda dagar och de befinner sig kontinuerligt i olika delar av världen och förbereder Storytel för nya lokala lanseringar. De senaste åren har ljudboken utvecklats till det format som bokbranschen i de flesta länder sätter störst tilltro till för framtida tillväxt. Av världens länder har Sverige och USA i särklass högst försäljning per capita och framhålls på mässor och konferenser som förebilder på ljudbokssidan. Därifrån har Storytel och Amazon-ägda Audible nu klivit fram som två ledande ljudboksbolag med globala ambitioner”, skriver VD Jonas Tellander i årsrapporten.

Under 2019 ska tidningar och kvalitetsmagasin bli en del av Storytels erbjudande, då förvärvet Ztory ska integreras i tjänsten. Tellander skriver även:

”Vårt mål är att fortsätta växa abonnentstocken i snabb takt. Under 2019 har vi som mål att nå 1 100 000 betalande abonnenter (40% tillväxt) och samtidigt växa våra streamingintäkter till 1 400 – 1 450 MSEK (36-41% tillväxt). Målet är vidare att lansera tjänsten på åtminstone tre marknader (Brasilien och Tyskland, och vi har sedan årsskiftet redan lanserat tjänsten i Singapore) samtidigt som vi har ett stort fokus på att göra våra marknader lönsamma och under 2019 tror vi att vi kommer lägga till minst en marknad inom den kategorin.”

ANNONS

Storytel närmar sig därmed 2-miljardersvallen (streamingintäkterna 2018 landade på 966 Mkr och Publishing på 489 Mkr) omsättningmässigt 2019.

Han nämner även det som för Storytel är en 100-miljonersfråga – nämligen hur den sänkta eboksmomsen ska hanteras – om man ska sänka priserna eller öka ersättningen till upphovsmännen eller båda delar:

”Under 2019 kommer den digitala bokmomsen sänkas på ett antal av Storytels marknader, däribland Sverige från 25% till 6% med effekt från 1 juli 2019. Det kommer möjliggöra ett bättre kunderbjudande och högre utbetalningar till förlagen och författarna, samtidigt som Storytel som bolag gagnas.”

Förlusten landade på 261 Mkr vilket var ännu mer än 2017 års storförlust på 83 Mkr. Det kan noteras att Storytel faktiskt gick med vinst (efter finansiella poster) 2014-2016. Efter skatter stannar förlusten på 212 Mkr.

Men tack vare den nyemission på 500 Mkr som gjordes i höstas så har Storytel fortfarande en välfylld kassa trots förlusten. Det egna kapitalet uppgår till 624 Mkr och vid årsskiftet hade bolaget likvida medel på 582 Mkr.


❤ Tack för att du kom hit och läste …
… det gör oss stolta och glada. Som du märkte slapp du betalvägg. Ett val vi gjort, eftersom vi genuint älskar litteraturen och vill sprida våra artiklar till alla bokälskare. Är du trogen boktuggare och gillar det vi gör – stötta gärna den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. Varje bidrag vi får från läsare som dig, litet eller stort, gör att vi kan fortsätta ta med er bakom kulisserna i bokbranschen. Stöd Boktugg från 35 kr/mån eller 250 kr/år. Det tar bara en minut. Tack.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Stäng meny