fbpx

Storytel föll på börsen efter delårsrapport

Storytels vd Jonas Tellander. Foto: Daniel Roos

Storytel tappade 4 procent de första timmarna efter att delårsrapporten för tredje kvartalet släppts. Bolaget tänker investera närmare 200 Mkr i ljudboksproduktioner – ska ge ut över 5 000 titlar nästa år.

Storytels delårsrapport är intressant läsning med massor av siffror och även en hel del kommentarer. Vi klistrar in mycket av det längre ner i artikeln så att du själv kan läsa och analysera.

Börsen tog för övrigt emot rapporten med sura miner och under förmiddagen sjönk kursen med 3 kr, vilket motsvarade -4,30 procent. Omsättningen för kvartal 3 blev 308,8 Mkr och ett resultat före avskrivningar på -2,7 Mkr.

ANNONS

I en videointervju i samband med rapportsläppet som skedde i morse innan börsen öppnade för handel så pratar Jonas Tellander (vd) och Sofie Zettergren (CFO) en del om vad nyemissionen på 200 Mkr från i höstas ska användas till och hur det går.

– Vi räknar med att ge ut över 5 000 ljudböcker nästa år vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2017. Så vi räknar med att investera närmare 200 Mkr i ljudboksproduktion, säger Sofie Zettergren.

När Storytel går in på en ny marknad är det nämligen innehåll som är prioriterat. Det måste finnas tillräckligt med ljudböcker att lyssna på och eböcker att läsa för att det ska vara lönt att släppa in kunderna på tjänsten.

ANNONS

Därefter görs en ”soft launch” utan några större marknadsinvesteringar utan Storytel fokuserar på olika nyckeltal framför allt konverteringsgraden som ska vara hög och churnen (bortfall av kunder) är relativt låg. När detta är på plats skruvas marknadsföringskranen på vilket man tänker göra i Ryssland och Spanien under 2018.

– Exempelvis i Ryssland är kreditkortsanvändningen lägre så där implementerar vi nu ett annat betalsätt, säger Jonas Tellander.

Målet är givetvis att öka konverteringsgraden. Utöver investeringar i innehåll kan det bli aktuellt med fler förvärv likt dem som gjorts i Turkiet.

Gör som 5000+ andra Boktuggläsare ...

... prenumerera på vårt nyhetsbrev (kostnadsfritt). I din mejlbox varje vecka så du inte missar några viktiga nyheter i bokbranschen.

Din epostadress används enbart av Boktugg och delas aldrig med tredje part.

– Turkiet är en ganska outvecklad marknad men med bra potential. På sikt kan vi uppnå ett nytt Sverige eller Danmark, säger Sofie Zettergren.

Förutom streamingtjänsten och dess expansion så kunde Storytel glädjas åt att tredje kvartalet på printsidan gick lika bra som förra året.

– Millennium 5 har gått bra, den sålde en miljon exemplar de första fem veckorna världen över. Print ligger stabilt mot 2016 då Ferrante var stark. Den serien har nu sålt över 700 000 exemplar bara i Sverige, säger Sofie Zettergren.

Även det danska förvärvet People’s Press i Danmark ser bra ut, enligt Jonas Tellander.

– De är duktiga och har inte minst skruvat upp sin ljudboksproduktion och ökat de digitala intäkterna.

Höjdpunkter under det gångna kvartalet (jmf kv3 2016) som Storytel lyfter fram i rapporten:

  • Ökat abonnentstocken från 423 200 till 503 900 abonnenter (341 500)
  • Ökat Streaming-intäkterna från 167,0 Mkr till 197,9 Mkr (135,7 Mkr)
  • Ökat andelen internationella Streaming-intäkter från 39,3% till 42,5% (36,0%)
  • Genomfört en riktad nyemission och därigenom tillfört Bolaget drygt 200 Mkr.
  • Förberett för lansering i Spanien och efter kvartalets slut även släppt tjänsten där.
  • Ingått avtal om förvärv av bolag i Turkiet, Bulgarien och Island för att förbereda för lansering av tjänsten. Efter kvartalets slut har Storytel tillträtt samtliga bolag.

Så här skriver bolaget i VD-rapporten:

Storytels kontinuerliga tillväxt gör att vi även denna sommar kan välkomna ett rekordstort antal abonnenter till Storytel-tjänsten, då abonnentstocken i kv3 2017 växte med hela 80k (80 000) nöjda lyssnare, jämfört med en ökning på 50k i kv3 2016. I absoluta tal är Storytels ökningstakt kraftigt stigande och ökningen i såväl Norge som Danmark är nu nästan lika stor som i Sverige. Det faktum att vi nu har tre lönsamma marknader med fortsatt hög tillväxt gör att vi står stadigt och kan fortsätta investera och växa på andra marknader. I Holland, Polen och Finland ökade abonnentstocken enligt plan i kv3 2017 och vi har goda förhoppningar att de länderna ska bli utmärkta tillväxtmotorer för 2018. I Ryssland och Spanien, det senare lanserades i oktober, kommer vi inom kort dra igång betydande marknadsinvesteringar, vilket vi räknar med ska ge resultat på det nya året.

Prognosen för kv4 2017 ser bra ut med god tillväxt på samtliga marknader. I Sverige når vi närmare 300k abonnenter och totalt sett över 530k abonnenter, motsvarande ca 210 Mkr i streamingintäkter, i kv4 2017. Totala intäkter för streaming beräknas därigenom bli cirka 730 Mkr för helåret 2017, en ökning med 47% jämfört med helåret 2016.

Vår målsättning är att bli världens mest framgångsrika och innovativa ljudboksbolag, och vi siktar alltid på att bli lokal marknadsledare. Det ställer höga krav på starka lokala team som kan dra nytta av fördelarna med att vara del av ett globalt bolag. Ett exempel på vårt fokus att bli lokal marknadsledare är Storytel Danmark, där vi genom två större uppköp (Mofibo och People’s Press) möjliggjorde stark tillväxt och den gynnsamma position vi nu har i Danmark.

Ljudboken rider på en global lyssnings- och streamingtrend. Allt fler människor lyssnar på podcasts och ljudböcker och allt fler produkter omvandlas till abonnemangstjänster. På Storytel har vi en unik position som gör att vi kan dra fördel av dessa trender. Vi kan se från Sverige, Norge och Danmark att vi redan nu skulle kunna växla över och bli lönsamma med en EBITDA-marginal på 15-20%. Anledningen till att vi inte slår av på tillväxttakten är att vi ser en potential att bygga och växa även på dessa marknader under många år framöver.

Sedan början på sommaren har vi kontinuerligt rekryterat till våra kontor i Stockholm och Köpenhamn för att säkerställa att våra globala funktioner inom marknad, expansion, innehåll, teknik, innovation, HR och ekonomi har kapacitet att stötta alla nya team runtom i världen. Det är en spännande tid som ställer höga krav på organisationen. Vi har därför format en ny ledningsgrupp för streaming vars fokus ska vara att se till så den kraftiga expansionen säkerställs, och att organisationen dimensioneras därefter, men också bibehålla snabbhet och flexibilitet för att skapa nytt innehåll, ny teknik och nya affärer.

De kommande åren kommer vi lansera ett stort antal nya språkmarknader och därigenom bygga upp bolaget med den uttalade ambitionen att bli marknadsledare i varje land vi väljer att etablera oss i. Vår strategi kräver betydande investeringar de närmaste åren, vilket var huvudskälet till att vi nu i september gjorde en kapitalanskaffning på 200 Mkr. Pengarna kommer oavkortat användas till att bygga upp vår innehållskatalog på nya språkmarknader samt kraftigt öka våra marknadsinvesteringar och i vissa fall göra mindre förvärv. Under 2018 planerar vi att investera cirka 200 Mkr och producera fler än 5 000 högkvalitativa ljudböcker på ett 15-tal olika språk för att säkerställa en attraktiv tjänst på existerande marknader, samt möjliggöra nyetableringar. Samtliga investeringar i ljudboksproduktioner, utom förskott på royalty kostnadsförs direkt och aktiveras således inte som en tillgång i balansräkningen. Vår målsättning är att fortsätta växa Streamingintäkterna med 40% årligen och fortsatt öka våra investeringar i innehållsproduktion. Under 2018 räknar vi därför med att göra förlust på EBITDA-nivå i spannet 5-10% av omsättning. Vår i grunden starka finansiella position möjliggör den strategin. Vi arbetar dock alltid efter försiktighetsprincipen och kan vid behov slå av på tillväxttakten och investeringar i innehåll om vi ser tecken på negativa trender lokalt eller på global nivå.

Den 7 september släppte Norstedts årets stora boknyhet, den femte boken i Millennium-serien om Lisbeth Salander och redan fem veckor senare passerades en miljon sålda böcker globalt. Elena Ferrantes Neapelkvartett fortsätter sälja bra och har nu passerat 700 000 sålda exemplar enbart i Sverige sedan den första boken släpptes för två år sedan. På barnsidan har Rabén & Sjögren stor framgång med Handbok för superhjältar samt Fyr 137 av Ingelin Angerborn. I Danmark släppte vårt förlag People’s Press Camilla Läckbergs senaste bok Häxan med mycket god försäljning. Den digitala försäljningen hos förlagen (främst till Storytels tjänst) växer mycket starkt och allt fler ljudböcker produceras inom samtliga våra imprints. Lönsamheten i vår bokförlagsverksamhet är fortsatt god med en vinstmarginal på 6-7%. Samtliga imprints bidrar nu positivt till resultatet, där det tidigare olönsamma imprintet Massolit nu är mycket lönsamt genom storsäljare från bland annat Jenny Colgan. Merparten av årets vinst för förlagen görs normalt i årets sista kvartal (kv4) när julhandeln drar igång.

 

Intäkter och resultat för perioden (jmf kv3 2016)

Nettoomsättningen uppgick i koncernen för kv3 2017 till 308 778 (237 216) Tkr. Inom affärsområdet Streaming står Sverige för cirka 57,5% (64,0%) och utlandet för cirka 42,5% (36,0%). Storytel A.S i Norge ägs till 50% tillsammans med Cappelen Damm och redovisas i koncernen i enlighet med klyvningsmetoden.

Handelsvaror uppgick i koncernen för kv3 2017 till 185 158 (139 276) Tkr. I handelsvaror ingår kostnader för produktion av ljudböcker, kostnad såld vara för fysiska böcker, lager- och distributionskostnader samt royaltykostnader till andra förlag och till upphovsrättsinnehavare. Bruttomarginalen ligger stabilt på runt 40% i kv3 2017 som kv3 2016.

Övriga externa kostnader uppgick i koncernen för kv3 2017 till 78 316 (41 733) Tkr. Den största kostnadsposten under övriga externa kostnader utgörs av marknadsföringskostnader, vilken normalt sett är relativt hög i kv3 då Storytel investerar som mest under sommaren som också är det kvartal då flest kunder kommer in i tjänsten. Andra större poster utgörs av lokalkostnader, IT-kostnader samt konsultkostnader.

Personalkostnader uppgick i koncernen för kv3 2017 till 47 841 (33 490) Tkr. Personalkostnaderna inom affärsområdet Publishing ligger på en stabil nivå medan Streaming ökar i relation med intäkterna för att tillgodose Bolagets expansionstakt.

Resultat före avskrivningar uppgick i koncernen för kv3 2017 till -2 715 (19 694) Tkr. Det vikande resultatet mot kv3 2016 är främst hänförligt till en högre investeringstakt i marknadsföring där Storytel nu finns i åtta länder och där marknadsföringskostnader relativt omsättning normalt sett är betydligt högre de första åren. Jämfört med kv2 2017 så gör gruppen ett bättre resultat, mycket till följd av Print Publishing haft ett bra kvartal och bidrar positivt till resultatet under kv3 2017.

Avskrivningar består främst av avskrivningar på goodwill och andra övervärden som identifierats i samband med de förvärv som genomförts. De största tillgångsposterna är hänförliga till förvärven av Norstedts, Mofibo och People’s Press. Avskrivningar hänförliga till de tre posterna uppgår till cirka 11 Mkr per kvartal (Peoples’s Press fr.o.m. kv2 2017). Övriga avskrivningar avser främst avskrivning på inköpta och utvecklade system.

Resultat från andelar i intressebolag avser en nedskrivning av andelar i Pocketförlaget som under kv3 2017 har sålts till Piratförlaget, till en lägre köpeskilling än bokfört värde.

Finansnetto består både av ränteintäkter- och räntekostnader samt realiserade och orealiserade kursdifferenser. Räntekostnader på banklån uppgår till cirka 2 Mkr för kv3 2017.

Resultat per aktie, efter skatt, uppgick i kv3 2017 till -0,45 kr beräknat som periodens resultat efter skatt delat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Koncernen – Finansiell ställning och kassaflöde per 30 sep 2017 (jmf 31 dec 2016)

Koncernen hade vid periodens slut 281 594 (129 561) Tkr tillgängligt i likvida medel. Soliditeten uppgick till 35,9% (23,8%). Eget kapital uppgick till 345 631 (172 472) Tkr. Ökningen är hänförlig till att Storytel i september genomförde en riktad nyemission och därmed tillfördes drygt 200 Mkr.

Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 142 020 (155 161) Tkr. Lånen har börjat amorteras under 2017 och den del som kommer amorteras under kommande 12 månader ligger som kortfristig skuld och uppgår till cirka 45 Mkr. Under 2017 har 20 Mkr i förvärvslån upptagits för att delvis finansiera förvärvet av People’s Press.

 


 

 Tack för att du kom hit och läste …
… det gör oss stolta och glada. Som du märkte slapp du betalvägg. Ett val vi gjort, eftersom vi genuint älskar litteraturen och vill sprida våra nyheter till så många som möjligt. Till priset av en en kopp kaffe på stan (39 kronor/mån) stöttar du den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. En billig peng för alla de tusentals artiklar vi publicerar varje år. Plus att du får tillgång (japp, där har vi en betalvägg) till ett växande bibliotek av artikelserier och ett exklusivt nyhetsbrev endast för INSIDERs.
Det tar bara en minut att bli en INSIDER idag >>

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.
Inga kommentarer än

Kommentarer är avstängda.