Här är de nominerade till Augustpriset 2018. På bilden från vänster, bakre raden: Uje Brandelius, Linnea Axelsson, Karin Pettersson, Alexandra Pascalidou, Jens Liljestrand, Anders Holmer. Mittenraden: Clara Dackenberg, Sami Said, Emma AdBåge, Björn Runeborg, Karin Smirnoff, Kerstin Ekman, Göran Odbratt. Främre raden: Magnus Västerbro, Kenneth Hermele, Jenny Jägerfeld, Jessica Bab Bonde, Peter Bergting. Foto: Sören Andersson.

Här är alla de nominerade till Augustpriset 2018

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

De 18 nominerade böckerna till Augustpriset 2018 (sex vardera i klasserna Skönlitterär bok, Fackbok samt Barn- och ungdomsbok) är nu presenterade. Två förlag fick tillsammans hälften av nomineringarna.

På måndagskvällen avslöjades vilka 18 titlar som jurygrupperna slutligen har fastnat för bland de sammanlagt 472 titlar som skickades in för bedömning. Till den skönlitterära klassen har 151 titlar skickats in, till fackboksklassen 148 titlar och till kategorin barn- och ungdomslitteratur 173 titlar.

Augustpriset firar i år 30-årsjubileum och är den svenska litteraturens mest prestigefyllda och uppmärksammade pris. Svenska Förläggareföreningen instiftade priset 1989 med syftet att årligen belöna och sätta fokus på de allra bästa nyutkomna böckerna på svenska. Det delas ut i tre kategorier: Årets svenska skönlitterära bok, Årets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok. Priset till vinnarna är en bronsstatyett formgiven av Mikael Fare och 100 000 kronor vardera.


ANNONS


Så vilka böcker, författare och förlag kan då vinna 2018 års Augustprisstatyetter? Vi kan börja med att avslöja förlagen som fick med titlar på nomineringslistan. De fördelades dock på betydligt färre förlag: Albert Bonniers Förlag 5, Natur & Kultur 4, Lilla Piratförlaget 2, Rabén & Sjögren 2, Bokförlaget Polaris, Bokförlaget Atlas, Weyler Förlag, Bokförlaget Max Ström och Modernista.

Förra årets vinnare i den skönlitterära klassen, Norstedts, blev alltså utan nominering i år. Värt att notera är väl att nystartade Polaris fick en nominering för debutanten Karin Smirnoff. Medan Bonnierförlagen tog en tredjedel av nomineringarna. Nu är ni förstås nyfikna på vilka andra författares böcker som finns på listan. Och de kommer här:

ANNONS

Nominerade till Årets svenska skönlitterära bok – Augustpriset 2018

De nominerade till Augustpriset 2018 – Årets skönlitterära bok. Från vänster, bakre raden: Karin Smirnoff, Sami Said. Främre raden: Björn Runeborg, Linnea Axelsson, Kenneth Wermele. På bilden saknas Ulf Eriksson. Foto: Sören Andersson.

Aednan

Aednan


Aednan, Linnea Axelsson, Albert Bonniers förlag
I Linnea Axelssons poetiska brottstycken skildras en annan sida av det framväxande nittonhundratalet. Förlusten av den samiska aednans livsrytm fångas i två familjehistorier där generationers undanträngda tillhörighet till språk och natur lämnat existentiella revor.Skalornas förråd, Ulf Eriksson, Albert Bonniers förlag
Ulf Erikssons nya dikter skrivs i omseendets tid, omvärderingarnas, eftertankens. Livet har fått nya måttenheter. Minnets vind räcker honom nya ord, ord som avlyssnar, avtäcker, avslutar – och bygger på nytt. Färden genom rummen i ”ögonblickets hus” äger en säregen skönhet och skörhet. I Skalornas förråd finns den stora diktens möten.En shtetl i Stockholm, Kenneth Hermele, Weyler förlag
Lågmält och lyhört, med minnet som kalejdoskop, fogar Kenneth Hermele sin familjeberättelse i ett historiskt skeende präglat av omvälvningar med eko i vår samtid. Här stöts identitet och olikheter mot konventioner och förväntningar medan utanförskap blir boja och fördel. Det är tankeväckande, insiktsfullt och vackert.Socialdemokratiska noveller, Björn Runeborg, Modernista
Björn Runeborgs porträttgalleri lyckas att med psykologisk och historisk skärpa tränga ner i det politiska skeendets mentala processer. Med kritisk, stram vrede skärskådar han individens vilja och val i överrumplande scener.Människan är den vackraste staden, Sami Said, Natur & Kultur
Med en drömsk realism ger Sami Saids moderna proletärroman gestalt åt den papperslösa
San Fransisco. En berättarröst som med språklig komik och trotsig humanism utmanar världens maktförhållanden genom att stå fast vid att människan är den vackraste staden.Jag for ner till bror, Karin Smirnoff, Bokförlaget Polaris
Karin Smirnoffs egenartade debutroman berättar kärvt om grymma händelser och sargade människor i en karg glesbygd. Lakoniskt och drastiskt gestaltar hon det förflutnas hemliga bördor. Återkomsten till Smalånger framkallar och försonar barndomens mörker.


Nominerade till Årets svenska fackbok – Augustpriset 2018

De nominerade till Augustpriset 2018 – Årets fackbok. Från vänster, bakre raden: Karin Pettersson, Jens Liljestrand, Alexandra Pascalidou. Främre raden: Magnus Västerbro, Kerstin Ekman, Göran Odbratt. Foto: Sören Andersson.


Gubbas hage, Kerstin Ekman, Albert Bonniers förlag
När vi människor lär oss benämna det som lever runt omkring oss, blir vi då inte varsammare om dess överlevnad, och därmed vår? Kerstin Ekman beskriver saknad, längtan, strävan och skönhet som få. Konkret poesi i en lika lustfylld som lärd landskapsvandring.Internet är trasigt. Silicon Valley och demokratins kris, Martin Gelin & Karin Pettersson, Natur & Kultur
Internets utveckling från ”världens och tankens befriare” till dess ”onda genius”. Bit för bit lägger författarna ut pusslet och åskådliggör en svåröverskådlig värld. Världens mäktigaste företagsledare, är de naiva eller bara giriga? Eller både och? Medborgarnas motkraft, i form av politik och gemensam lagstiftning, har en svår balansgång framför sig.Mannen i skogen. En biografi över Vilhelm Moberg, Jens Liljestrand,Albert Bonniers förlagVilhelm Moberg har delvis försvunnit bakom sina verk. I Jens Liljestrands storverk mejslas han fram som en motsägelsefull människa och fredlös författare med hittills okända sidor. En man på tvärs med det mesta och de flesta, trots all yttre framgång. Jens Liljestrand ger dessutom nya ingångar till läsning av hans viktigare verk.Svälten. Hungeråren som formade Sverige, Magnus Västerbro, Albert Bonniers förlag
En oavbrutet spännande och engagerande berättelse om svälten under klimatkrisen i Sverige 1867-69. Om hungern som bryter ned människor och samhälle. Än mer handlar det om politik, eller makt utan ansvar. Det handlar om bottenlös inkompetens och cynism och läsaren lever med dess offer, de som svalt ihjäl. Hjälpen som kom var “för litet och för sent”. Någon som ser parallellerna till vår tid?Mammorna, Alexandra Pascalidou, Bokförlaget Atlas
Omskakande skildring från en värld de flesta av oss bara läser om i tidningsrubrikerna. Ett 20-tal röster talar direkt till oss, bara med en lätt handpåläggning av författaren. Dessa mammor talar enträget om ett liv, en kamp, på andra sidan den växande klyftan, i förorten. De kämpar för barnen, mot den allestädes närvarande kriminaliteten, och därmed för vårt gemensamma samhälle.Lars Tunbjörk. Retrospektiv, Lars Tunbjörk, Maud Nycander, Göran Odbratt &Kathy Ryan, Bokförlaget Max StrömÖmsint berättelse om människan och hennes boningar i blixtbelysning. En stark läsupplevelse, där bilderna blir till noveller om ett fransat folkhem. Lars Tunbjörk själv står aldrig utanför, han är en del av sin berättelse, med humor och värme, helt utan cynism. En introduktion till Tunbjörks alltför tidigt avslutade konstnärskap.


Nominerade till Årets svenska barn- och ungdomsbok – Augustpriset 2018

De nominerade till Augustpriset 2018 – Årets barn- och ungdomsbok. Från vänster, bakre raden: Anders Holmer, Clara Dackenberg, Jessica Bab Bonde, Peter Bergting. Främre raden: Uje Brandelius, Jenny Jägerfeld, Emma Adbåge. Foto: Sören Andersson.

Gropen

Gropen


Gropen, Emma Adbåge, Rabén & Sjögren
Gropen är en livsbejakande hyllning till den fria leken bortom trygghetstänk och säkerhets-certifierade sandlådor. Med dråplig humor och suverän bildbehandling visas att fantasin gror i det obevakade och vilda. Med ett konsekvent barnperspektiv gestaltas barn som ett ”vi” som gör barndom på egna villkor mitt inför de vuxnas ängslan inför all denna urkraft. Aldrig har väl en bok om den grå skolvardagen varit så färgsprakande!Vi kommer snart hem igen, Jessica Bab Bonde & Peter Bergting, Natur & Kultur
Kan man skriva poesi efter Auschwitz? Kan man teckna serier efter Förintelsen? Serieromanen Vi kommer snart hem igen berättar samma historia om och om igen. Det är vandringen mot döden, och förintelsens logik, där det till slut inte finns ord, berättelser eller poesi. Men mot det lyser i serierutorna varje överlevandes berättelse som ett fantastiskt undantag. Det är stor seriekonst. Svar ja.Hemma hos Harald Henriksson, Uje Brandelius & Clara Dackenberg, Lilla Piratförlaget
Det här är bilderboken som ger ordet klassresenär en ny innebörd då barnet följer med sin mamma på städjobb i ett köpstarkt och politiskt medvetet medelklasshem. Läsaren tas från miljonprogram till medelklassidyll, och in sipprar längtan efter något mer och annat. Bild-berättandet är ekonomiskt och underskruvat, långt från den politiska barnbokens plakatkonst, och tvärtom tillåts barnets blick styra läsningen. Sällan har barnfattigdom skildrats så subtilt och med så utsökt öga för drabbande detaljer.


Rymlingarna

Rymlingarna


Rymlingarna, Kitty Crowther & Ulf Stark, Lilla Piratförlaget
Rakt och osentimentalt gestaltar Ulf Stark döden och livet, kärlek, vänskap och tillit över generationsgränserna. Det är humoristiskt, hädiskt och heligt om vartannat. Boken handlar om hur Lill-Gottfrid hjälper sin farfar fly från sjukhuset till sommarstugan, men också om den yttersta rymningen, döden. Lägg till det Kitty Crowthers naivistiska och koloristiska kritteckningar som ger verket ytterligare en dimension.Regn, Anders Holmer, Natur & Kultur
I en bilderbok som lockar till eftertanke tas läsaren på en poetisk regnresa jorden runt. Det är stämningsbärande bilderbokskonst där varje uppslag överraskar med sin subtila humor, och för läsare till olika scener och landskap där regn kan komma i form av frön eller körsbärs-blom. Sparsmakade och finurliga haikurader stimulerar till fantasi och lekfullhet. Det är lätt att meditativt försjunka i Anders Holmers värld av regn. Vilket drömregn skulle du vilja gå
ut i?


Comedy queen

Comedy queen


Comedy Queen, Jenny Jägerfeld, Rabén & Sjögren
Comedy Queen är en bok som balanserar mellan skratt och gråt, och som handlar om att hitta tillbaka till livet efter djup sorg. I centrum står Sasha. Hennes överlevnadsstrategi är enkel: för att inte dö måste hon bli allt det hennes döda mamma inte var, hon måste bli en Comedy Queen! Allt är nattsvart hemskt och hejdlöst roligt på samma gång. På språksprakande prosa utvinns humor och livsglädje ur den djupaste sorg. (Läs även Boktuggs intervju med Jenny Jägerfeld.)

 

En jury i respektive kategori nominerar sex titlar vardera. I år är ordförande i den skönlitterära juryn Anna Gillinger, i fackboksjuryn Inga Lundén och i barn- och ungdomsboksjuryn Björn Sundmark. Vilka de nominerade titlarna är tillkännages den 22 oktober. De nominerade titlarna läses därefter av en elektorsförsamling bestående av sammanlagt 63 elektorer, varav en tredjedel är bokhandlare, en tredjedel bibliotekarier och en tredjedel litteraturkritiker och andra för uppdraget kompetenta personer. Omröstningen är sluten. Den titel som får flest röster i respektive kategori vinner.

Augustpriserna delas ut på Augustgalan den 26 november i Konserthuset Stockholm.

Jurygrupper 2018
Årets svenska skönlitterära bok: Anna Gillinger, ordförande, Gunnel Furuland, Mats Granberg, Janina Orlov, Carl Otto Werkelid
Årets svenska fackbok: Inga Lundén, ordförande, Gunnar Broberg, Mårten Castenfors, Susanne Ljung, Marianne Rundström
Årets svenska barn- och ungdomsbok: Björn Sundmark, ordförande, Marcus Biderholt, Mia Juhlin, Amanda Stenberg, Mia Österlund

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare personer som du, som valt att bli Supporters. Dina och andras stöd gör det möjligt att fortsätta skriva om böcker och bokbranschen.  Stödprenumerera från 10 kr/mån eller swisha en tjuga (eller mer) till 123-483 18 71.
(Om du redan är Supporter – tack!)

❤️ Tack för att du läste ända hit. Hoppas att läsupplevelsen var bra. Som du märkte slapp du betalvägg. Mycket tack vare personer som du, som valt att bli Supporters. Dina och andras stöd gör det möjligt att fortsätta skriva om böcker och bokbranschen.  Stödprenumerera från 10 kr/mån eller swisha en tjuga (eller mer) till 123-483 18 71.
(Om du redan är Supporter – tack!)

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till nio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Lär dig bokbranschen på 5 minuter

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 8000 andra.

SPONSRAT INNEHÅLL