Storytel räknar med att nå 250 000 abonnenter i Sverige till sommaren

Jonas Tellander, grundare av Storytel

Storytel räknar med passera 250 000 svenska abonnenter till sommaren. Men den stora tillväxten sker utomlands och i slutet av året räknar Storytel med att mer än hälften av abonnenterna finns utanför Sverige. Det framgår av bolagets kvartalsrapport. Omsättningen mer än dubblades från 99 Mkr till 213 Mkr.

– Vi har ju en ambition att sprida ljudboken till jordens alla hörn. Vi behöver bara ta land för land och se till att vi får rätt förutsättningar att kunna växa där. Rätt landschef, rätt personal som kommer in för att kunna erbjuda en bra tjänst, säger Jonas Tellander i en kommentar till kvartalsrapporten.

Storytels kvartalsrapport är fylld av kurvor som pekar uppåt. På den svenska marknaden fick Storytel 10 600 nya kunder vilket faktiskt var fler än alla andra länder tillsammans. Därmed har man nu hela 241 400 betalande abonnenter i Sverige att jämföra med 139 800 abonnenter i resten av världen. Redan under andra kvartalet räknar dock Storytel med att de utländska marknaderna kommer att växa mer än den svenska även räknat i antal abonnenter.

ANNONS

– Under kv2 2017 räknar vi med högre tillväxt, vilket återspeglas i vår prognos. Från kv2 2017 och framåt förväntar vi oss att våra internationella marknader står för merparten av tillväxten för att mot slutet av året stå för knappt hälften av abonnentstock och streamingintäkter, skriver bolaget i en kommentar till kvartalsrapporten.

När det gäller intäkterna från streaming ökade dessa i Sverige till 96,2 Mkr och internationellt till 59,5 Mkr. Det ska jämföras med 69,8 Mkr respektive 29,8 Mkr under första kvartalet 2016.

– Under årets första kvartal såg vi en ökning av såväl abonnentstock som streamingintäkter där Sverige i absoluta tal växte ungefär lika mycket som övriga marknader tillsammans. Mest imponerade Holland, vars abonnentstock har vuxit med över 300% under de gångna fyra kvartalen. I Danmark har vi planenligt avslutat Mofibos inledande promotion-samarbeten med mobiloperatörer och ser nu en stark tillväxt i vår abonnentstock. Även Storytel-tjänsten växer i Danmark enligt plan, skriver Jonas Tellander i en kommentar till kvartalsrapporten.

ANNONS

Storytel lämnar alltså även en prognos för andra kvartalet (som de ju nu har facit på halva tiden för) och då räknar man med att nå två nya drömgränsen (?) på den svenska marknaden: över 250 000 abonnenter och över 100 Mkr i streamingintäkter under ett kvartal.

Även om den svenska marknaden alltså fortsätter växa och säkerligen kommer att passera 275 000 kunder senare i år så är det internationellt som den stora potentialen finns. Den 24 mars kommunicerade Storytel sin etablering på fyra nya marknader, Ryssland, Indien, Spanien och Förenade Arabemiraten, där de har lokala team på plats. Nyligen släpptes Storytel-tjänsten på den ryska marknaden och ambition är att släppa tjänsten i något eller några ytterligare länder under andra halvåret.

– Vi är nu i starten av en ljudrevolution som vi bedömer kommer accelerera globalt under det närmaste årtiondet. Vår målsättning är då att vara den aktör som är bäst positionerad att tillgodose människors ökande intresse för att lyssna på berättelser oavsett språk och plats. Därför jobbas det febrilt bakom kulisserna för att förbereda oss tekniskt, innehållsmässigt och organisatoriskt för lansering av Storytel på ett större antal marknader de närmaste åren, skriver Jonas Tellander.

Ja, jag gillar Boktugg och vill anmäla mig till ert gratis nyhetsbrev.

Nettoomsättningen uppgick i koncernen för kv1 2017 till 231 129 (99 024) Tkr. Inom affärsområdet Streaming står Sverige för ca 61,8% och utlandet för ca 38,2%. Storytel A.S i Norge ägs till 50% tillsammans med Cappelen Damm och redovisas i koncernen i enlighet med klyvningsmetoden. I uppgifterna ovan inkluderas samtliga abonnenter och intäkter i Norge och ingår i utlandet Streaming varför redovisade intäkter är högre än i koncernredovisningen, för att ge en rättvisande bild av intäkter per abonnent.

Den kraftiga tillväxten återspeglas dock på resultatet som slutade med en förlust på 2 Mkr före avskrivningar, att jämföra med en vinst på 7 Mkr samma period 2016.

Avskrivningar består främst av avskrivningar på goodwill och andra identifierade övervärden som identifierats i samband med de förvärv som genomförts. De största tillgångsposterna är hänförliga till förvärven av Norstedts och Mofibo. Avskrivningar hänförliga till de två posterna uppgår till ca 8Mkr per kvartal. Övriga avskrivningar avser främst avskrivning på inköpta och utvecklade system.

Finansnetto består både av ränteintäkter- och räntekostnader samt realiserade och orealiserade kursdifferenser. Räntekostnader på banklån uppgår till ca 2Mkr.

Under perioden har Norstedts Förlagsgrupp avyttrat sina minoritetsandelar i Månadens Bok/MånPocket samt Elib/Axiell Media AB. Försäljningarna har inneburit en positiv engångseffekt på ca 3,8Mkr.

Den 4 april 2017 tillträdde Storytel AB (publ) förvärvet av People’s Press A/S. Förvärvet kommer ingå i koncernredovisningen fr.o.m. 1 april 2017. Efter tillträdet genomfördes en emission om 662 857 aktier av serie B, efter beslut från extra bolagsstämma som hölls den 20 mars 2017. Emissionen innebar en utspädning om cirka 1,37 procent baserat på antalet utestående aktier och röster i bolaget vid dagen för stämman.

Den 12 maj 2017 höll Storytel AB (publ) årsstämma. Samtliga styrelseledamöter samt revisor omvaldes. Vidare beslutades om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får utnyttjas för utspädning om maximalt tio procent av bolagets aktiekapital.

Storytel är nu en växande koncern. Den 2 mars kommunicerades förvärvet av danska förlaget People’s Press. Tillträdet skedde den 4e april.

– Det stärker ytterligare vår närvaro på den danska marknaden. Integrationen med Norstedts Förlagsgrupp går enligt plan där hela teamet gör ett fantastiskt jobb. Den 21 mars samlade vi alla våra 200 anställda för en heldag i Stockholm. Intrycket från dagen är att vi gemensamt la ytterligare några pusselbitar i arbetet att befästa och förstärka den kultur av ständig utveckling som kännetecknar bolaget. Vi har idag medarbetare som talar tolv olika språk som sitt förstaspråk, skriver Jonas Tellander.

 


 

 Tack för att du kom hit och läste …

… det gör oss stolta och glada. Till skillnad mot andra sidor, så har vi ingen betalvägg. Det är ett val vi gjort, eftersom vi genuint älskar litteraturen och vill sprida våra nyheter till så många som möjligt.

För att vi ska kunna fortsätta göra det vill vi ge dig chansen att bli vår supporter. Det kostar som en kopp kaffe på stan (39 kronor/mån) och du stöttar den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. En billig peng för alla de tusentals artiklar vi publicerar varje år.
Samtidigt får du tillgång till vår insider-avdelning, med både extramaterial och emagasin.

Vi behöver dig och det tar bara en minut av din tid. Bli en Insider idag >>

Sölve Dahlgren är journalist sedan 25 år tillbaka och författare till åtta böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.
1 kommentar

Kommentarer är avstängda.