Ett anspråkslöst förslag till alla hybridförlag

Dags för en ny kryssruta i formulären på hybridförlagens hemsidor? Foto: iStock. Montage: Boktugg.

Många författare känner sig lurade av att ha skickat in till bokförlag som erbjuder både traditionell utgivning och medfinansierad utgivning. Här är ett anspråkslöst förslag till hur problemet kan lösas.

Du har säkert inte missat debatten om hybridförlag som blossar upp med jämna mellanrum i media och nästan varje vecka i olika Facebookgrupper.

Historien går ungefär så här: en ännu outgiven författare skickar sitt manus till en handfull välkända förlag och blir refuserad. Hen funderar då över vad man gör härnäst och googlar efter andra förlag som tar emot manus.

Inte sällan landar hen då hos något hybridförlag eller egenutgivartjänst som gärna tar emot manus. En del är tydliga och ärliga med att de enbart ger ut böcker via medfinansiering av författaren. I bästa fall finns det priser på paket eller vägledning till vad det kan komma att kosta, så att författaren vet innan hen skickar in sitt manus.

Men i sämsta fall finns det istället formuleringar om att förlaget ger ut vissa manus traditionellt och vissa endast om författaren betalar. En hoppfull författare som har bråttom läser inte alltid dessa bisatser och om de gör det så tänker de att det förmodligen inte gäller just hens manus.

Vilseledande antagningsbesked

Författaren skickar in sitt manus och får snabbt positivt svar om att förlaget vill ge ut hens manus.

I bästa fall är det väldigt tydligt skrivet att ”tyvärr kan vi inte erbjuda dig ett traditionellt avtal där vi som förlag står för kostnaderna, men om du väldigt gärna vill ge ut din bok kan vi hjälpa dig med utgivning där du som författare står för kostnaderna.”

Men alltför ofta ser det istället ut att vara ett glädjebesked om att manus har antagits. I några fall framkommer det först efter lite korrespondens att det kommer att kosta, ibland skriver hybridförlaget bara ”Vi vill gärna ge ut ditt manus, här har du en offert på vad det kostar”.

Så här kan det bli tydligare och ärligare

Det finns ett enkelt sätt att undvika denna förvirring. Redan när författaren skickar in sitt manus via formuläret på hybridförlagens hemsida. Jo, det verkar främst vara formulär som gäller och inte epostadress.

Addera bara ett fält där författaren förtydligar sina önskemål vid bedömning av manus. Kanske något i stil med detta?

Naturligtvis kommer detta att minska mängden potentiella kunder, i alla fall i första vändan. Den som väljer ”endast traditionell utgivning” och blir refuserad har ju möjligheten att be om en bedömning för hybridutgivning. Då får förlaget i nästa steg förklara riskerna i detta och varför de inte ansåg sig kunna erbjuda en förlagsfinansierad utgivning.

Det står ju också hybridförlaget fritt att lyfta fram fördelarna med författarfinansierad utgivning som exempelvis högre royalty och större inflytande. Risker och möjligheter.

Men i grunden tycker jag inte att kombinationen av förlags- och författarfinansierad utgivning är lyckad. Och jag vidhåller att begreppet hybridförlag bör skrotas och att man istället talar mer om finansieringsmodeller och villkor. Det allra viktigaste är nämligen transparens från förlagets sida och en ärlighet mot författaren.

Sanningen är ju att ytterst få bokutgivningar går runt och det är ännu färre som genererar riktigt betydelsefulla intäkter att fördela mellan parterna.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.