Litteraturrundan: ”Debatten om hybridförlag har spårat ur”

Helen Halldorsdottir, ordförande i föreningen Litteraturrundan.

Debatten om hybridförlag har gått varm den senaste tiden. Men förlagsvärlden ser inte ut som de debatterande målar upp, menar föreningen Litteraturrundan i ett debattinlägg.

Man blir så trött. Nu har debatten om hybridförlag pågått en längre tid. Författare i Litteraturrundan ek. För. har under många år gett ut åtskilliga hundra titlar på flera olika mindre bokförlag. Därtill har ett stort antal småskrifter och medverkan i antologier sedan många år givit många av dem medlemskap även i Författarförbundet och Författarcentrum.

De hetsiga diskussionerna på dagstidningarnas kultur- och ledarsidor, liksom på sociala medier, som t ex Författare på FB, Författare på hybridförlag på FB känns förnedrande, förminskande och respektlösa. Två argument framförs, det ena att författarna blir lurade på pengar, det andra att kvalitén på böckerna är undermålig.

Förlagsvärlden ser inte ut som den de debatterande målar upp. Det finns trettiotalet väletablerade välrenommerade bokförlag med historia och anor sedan hundra år. Det finns fem – tio större ”hybrid”förlag. Och det finns några hundra mindre bokförlag. Samtliga förlag, ja samtliga, ger ibland ut böcker där författaren är med och betalar utgivningen. Ibland kallas det uppdragsutgivning, ibland är det särskilda fördelningsvillkor mellan kostnader och intäkter. Piratförlaget stack ut hakan och gick i bräschen för en sådan modell för länge sedan när författarna ville ha större inkomster.

De stora traditionella förlagen tar in de manus som bedöms vara kommersiellt gångbara. 

Det finns många bra manus och författare som i stället hittar andra vägar. Det gäller t ex lyrik och genreöverskridande verk. ”Smala” böcker och SF och fantasy letar andra kanaler. Självbiografier och släkthistorer kan ha en mindre läsekrets, men behöver ändå inte alltid vara egenutgivna, utan den som skriver kan vilja ha hjälp av redaktör, formgivare och korrekturläsare för att få en professionellt tilltalande vacker bok. 

Många som ger ut på hybridförlag har ett helt yrkesliv av erfarenheter i bagaget, och har längre fram i livet fått tid och möjlighet att skriva, forska och fördjupa sina kunskaper, bearbeta händelser och erfarenheter. Men man har inte de rätta kontakterna i förlagsvärlden som är väldigt stängd och som följer sina egna osynliga regler. Det finns kvalitetslitteratur hos alla bokförlag, stora, små och hybridvarianter.

Det ska också noteras att flera Nobelpristagare i litteratur kommit ut på mycket små förlag i Sverige.
Bokbranschen är helt enkelt i förändring. Det är läge att se en ny verklighet. De skrivna orden flyger!

För Litteraturrundan med över 90 utgivna författare / Helen Halldorsdottir ordförande

Fotnot, transparens: Helen Halldorsdottir satt med i juryn för hybridförlaget Ekström & Garays novelltävling 2023 tillsammans med Maria Rydhagen, chefredaktör KvP, Lovisa Åkesson, redaktionschef KvP och Niklas Törnlund, författare, skribent.

info@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Fotobok där det tysta landskapet ges en röst

Johanna Syrén fångar i denna dokumentära fotobok det moderna lantlivet i en värld i förändring. Genom bilder och berättelser ger hon en inblick i människors liv och deras nära band till naturen och djuren. Skribenten Samantha Ohlanders ger ytterligare perspektiv kring jordbrukets och glesbygdens utmaningar och den betydelse våra gemensamma värderingar har för framtiden. Boken Av jorden tar oss med på en resa genom historien och nutiden och väcker frågor om identitet och ansvar för en mer omsorgsfull och hållbar framtid. 

Kampen för livet – nu som ljudbok.

En klimatkollaps har drabbat jorden med förödande konsekvenser. Fyra personer får det svåraste av uppdrag, att leda ett projekt som ska rädda mänskligheten från att dö ut.