Hoi-imprintet Kunskapshuset skriver avtal med Key2Compliance

Lars Rambe, vd Hoi Förlag. Foto: Conny Palmkvist.

Kunskapshuset Förlag (som ingår i Hoi Publishing) ska hjälpa utbildnings- och konsultföretaget Key2Compliance att marknadsföra och sälja deras böcker. Katalogen beräknas kunna omsätta 1 Mkr årligen.

”Key2Compliance AB arbetar med rådgivning och utbildning inom medicinteknik och läkemedelsindustri. Fokus är på regulatoriska frågor och kvalitetssäkring. I utbildningsverksamheten ingår ett antal boktitlar som Key2Compliance tidigare tillhandahållit genom direktförsäljning i samband med kurser samt via en nätbutik på den egna hemsidan”, skriver Hoi i ett pressmeddelande.

Genom det nya samarbetet tar Kunskapshuset Förlag tar ett särskilt ansvar för att böckerna kan distribueras brett och synliggöras bättre. Samarbetet innebär likaså att Key2Compliance får tillgång till förlagets resurser både för produktion och distribution av böcker.

– Det här samarbetet skapar spännande möjligheter för både Key2Compliance och oss. Som ett av Sveriges snabbast växande fackboksförlag vill vi hela tiden bredda katalogen av titlar vi erbjuder våra läsare. Att understödja ett så professionellt utbildningsföretag som Key2Compliance och se till att deras utbud av boktitlar når många fler är en perfekt uppgift för oss, säger Lars Rambe, VD för Kunskapshuset Förlag i pressmeddelandet.

Bokkatalogen har förutsättningar att omsätta över 1 MSEK årligen framöver.

– Vår katalog av böcker är en viktig del av vår utbildningsverksamhet. Nu kan vår personal fokusera på bästa möjliga kursutbud och rådgivning till våra kunder i trygg förvissning om att vårt utbildningsmaterial synliggörs och hålls tillgängligt på bästa sätt, säger Jan Hellqvist, VD för Key2Compliance.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.