fbpx

Ulrika Wolff belönas med Ingvar Lundbergpriset 2019

Ulrika Wolff, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Foto: Frida Winter

Pedagogikprofessorn Ulrika Wolff vid Göteborgs universitet tilldelas Ingvar Lundbergpriset på 100 000 kronor. Hennes forskning berör läs- och skrivsvårigheter hos barn.

Ulrika Wolffs är professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar främst om hur man kan få barn med läs- och skrivsvårigheter att läsa bättre och att tidiga insatser ger bättre förutsättningar i skolan och i samhället. Hon har bland annat skrivit läroboken Ord ord ord: Arbeta aktivt och strukturerat med ordförståelse.

Nu tilldelas hon Ingvar Lundbergpriset med motiveringen: ”Ulrika Wolff tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2019 för att hon utifrån en bred förståelse av läsningens alla delar, skarpsynt och uthålligt, undersöker vilka metoder som bäst gynnar elevers läs- och skrivutveckling. Hon har i sin forskning utvecklat diagnostiska verktyg och prövat effekten av olika pedagogiska insatser. Hon har också visat att intensivläsning, med fokus på både fonologi och förståelse, ger eleven chans att uppleva och se sina egna framsteg. Ulrika Wolff står för en vetenskapligt grundad helhetssyn på läsning som är ägnad att vägleda och inspirera lärare, helt i Ingvar Lundbergs anda.”

ANNONS

– Natur & Kultur delar ut Ingvar Lundbergpriset för att ta ett humanistiskt samhällsansvar. Ulrika Wolffs mångsidiga forskning kring läs- och skrivutveckling och hur man kan få barn med dyslexi att läsa bättre är lika vetenskapligt välgrundad som den är praktiskt relevant, säger Ann-Charlotte Smedler, ordförande i juryn till Ingvar Lundbergpriset och styrelseledamot i stiftelsen Natur & Kultur, i ett pressmeddelande.

Ulrika Wolffs forskning påvisar betydelsen av att bryta den onda cirkeln så tidigt som möjligt eftersom de som har lässvårigheter i lågstadiet ofta även har det när de går ut grundskolan. Om en elev inte lär sig läsa ordentligt får det stora konsekvenser eftersom läs- och skrivförmåga är en grundläggande förutsättning för fortsatt lärande och för att kunna delta aktivt i ett demokratiskt samhälle. Ulrika Wolffs forskning visar att strukturerad och intensiv lästräning i tidig ålder verkligen ger resultat. Därigenom får barnen också större självkänsla och delaktighet i skolan.

– Allt sammantaget bidrar Ulrika Wolffs forskning till stora samhälleliga vinster. Genom att ge priset till Ulrika Wolff, som arbetar i samma anda som Ingvar Lundberg, hyllar det verkligen även hans gärning, säger Ann-Charlotte Smedler.

Ingvar Lundbergpriset instiftades 2014 och tilldelas en person som har gjort avgörande insatser för att främja läs- och skrivinlärning. Priset är uppkallat efter Ingvar Lundberg (1934–2012), professor i psykologi och en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi.

Tidigare pristagare är Anne-Marie Körling 2018, Barbro Westlund 2017, Katarina Herrlin 2016, Monica Reichenberg 2015 och Karin Taube 2014.

Prisutdelningen sker i år på Natur & Kulturs läs- och skrivkonferens i Stockholm, fredagen den 29 mars 2019.
❤ Tack för att du kom hit och läste …
… det gör oss stolta och glada. Som du märkte slapp du betalvägg. Ett val vi gjort, eftersom vi genuint älskar litteraturen och vill sprida våra artiklar till alla bokälskare. Är du trogen boktuggare och gillar det vi gör – stötta gärna den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet. Varje bidrag vi får från läsare som dig, litet eller stort, gör att vi kan fortsätta ta med er bakom kulisserna i bokbranschen. Stöd Boktugg från 35 kr/mån eller 250 kr/år. Det tar bara en minut. Tack.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Anna von Friesen

Anna von Friesen

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.

anna.von.friesen@boktugg.se

Stäng meny