Författare rasar mot egenutgivartjänst som utger sig för att vara ett förlag

Faun förlag sköter inte sin verksamhet på ett snyggt sätt, menar flera författare. Foto: iStock. Montage: Boktugg

Flera författare anser att de har blivit lurade av Faun förlag. Förlaget liknar i själva verket mer en sorts egenutgivartjänst, som dessutom verkar ha problem att hålla sina löften. Personerna bakom Faun gör sig okontaktbara när författarna försöker få information om försäljning och utbetalningar, och både advokater och Kronofogden har blivit inblandade.

Vi gör bok av ditt manus. Vi hjälper dig att bli utgiven författare. Så står det på Faun förlags hemsida. Många är de författare som har skickat in sina manus till förlaget sedan starten, drygt 130 stycken, enligt uppgifter från hemsidan. Men flera av dem har mycket att säga om sitt samarbete med Faun.

En av dem är Lars Eklund, som 2016 skrev kontrakt med Faun för utgivning av fotoboken Den inre resan.

– Jag letade efter förlag, bland annat på Bokmässan i Göteborg. Ett par hade jag kontakt med, men det rann ut i sanden. Så småningom fick jag tag i Faun förlag och vi hade ett bra möte. Mitt första intryck av Siewert Carlsson var att han var en sympatisk smålänning, berättar Lars.

Lars Eklund, utgiven författare på Faun förlag.

Lars var inställd på att trycka 300 exemplar av sin bok, men blev på inrådan av Fauns förläggare Siewert Carlsson uppmanad att beställa en större upplaga på 700 exemplar. Boken ansågs av förlaget vara fantastiskt fin och skulle vara lätt att sälja med Fauns kontakter. Men efter att boken hade anlänt från tryckeriet gjorde sig Siewert mer och mer oanträffbar och under flera månader försökte Lars att nå honom via mejl, telefon och brev.

– Jag började ana oråd när jag fick se provtrycket av min bok, som innehöll massor med fel, säger Lars. Vad som blev fel vet jag inte idag men jag lyckades i alla fall stoppa pressarna i sista minuten.

Lars Eklund har på eget initiativ kontaktat några av förlagets övriga författare, och de har sina egna historier att berätta. Flera vittnar om svårigheter att nå förlaget, mängder med fel i böckerna, felaktig prissättning i nätbokhandeln, utebliven ersättning, undermålig marknadsföring och alla möjliga löften som inte har hållits.

– Jag är besviken på förlaget och kontakten med dem på flera sätt, bland annat är det under all kritik då det alltför ofta inte finns någon där trots att det på hemsidan tydligt finns anvisat öppettider. Att nå förlaget känns ibland fullständigt hopplöst, säger en författare.

En annan författare, vars bok innehåller en mängd fel som hen menar är orsakade av förlaget, säger:

– Siewert är en riktigt falsk människa. Jag var godtrogen och trodde att han var en reko och professionell förläggare. Han är den mest skurkaktiga person jag träffat. Boken är mitt livsverk. Jag tycker att den är en katastrof på grund av alla fel som Siewert är ansvarig för. Jag blev helt chockad när jag upptäckte dem. Mitt bevis är den digitala provboken i min dator. Felen finns inte i den.

Den gemensamma uppfattningen är att förlaget till en början verkar reko, men efter att författarna har betalt in pengarna och böckerna är tryckta går förlaget under jorden. Redovisningen över sålda exemplar och författarnas ersättning har i många fall uteblivit. Flera har känt sig tvungna att anlita advokat.

Men författare är inte de enda som har dåliga erfarenheter av Faun förlag. Publiceringstjänsten Booqla hade tidigare ett samarbete med Faun kring tryck av förlagets böcker, men valde att avsluta det efter omkring ett års tid.

– Vi bröt samarbetet februari–mars 2017 eftersom det konstant var problem med betalning av fakturor. Vi fick betalt, men det drog ut på tiden vid i stort sett alla betalningar och det tog för mycket tid i anspråk att påminna. Exakta anledningen till att vi bröt slutgiltigt med dem minns jag inte men det var relaterat till fakturor, säger Mikael Norrman, VD för Booqla/Hekayh.

Flera författare har hört av sig till Booqla med frågor och synpunkter om sina böcker från Faun, kanske på grund av att de har haft svårt att nå förlaget. Men den enda negativa uppfattning som Mikael Norrman själv har om Faun grundar sig i just betalningsstrulet. Han poängterar dock att alla fakturor har inkommit till slut.

Förlag eller publiceringstjänst?

För att titta på detaljerna – vad är egentligen Faun för sorts förlag? Bolaget registrerades 2002 som en enskild firma. Detta gör det svårt att se några tydliga siffror, men bolaget hade en låg omsättning på 500–699 tkr under 2017. En sökning hos en nätbokhandel visar att förlaget har omkring 190 titlar till försäljning just nu. Den senaste boken verkar ha kommit ut i juni 2018. Hittills i år har totalt tre titlar getts ut, förra året släpptes 14 och året dessförinnan 23.

På hemsidan uppmanas författare att skicka in sina manus, som sedan lämnas ut ”till någon av våra lektörer som läser och gör en bedömning”. Förlaget tar sedan kontakt med ”de författare vilkas manus vi bedömer som intressanta för utgivning”. Detta gör att det är lätt att tro att man har att göra med ett traditionellt förlag. Vidare skriver förlaget att de ger ut böcker ”på sedvanligt sätt” om de anser att boken håller för en större marknad. Om de är osäkra på försäljningsmöjligheterna erbjuds dock författarna möjligheten att beställa en försöksupplaga för att testa marknaden, där författaren själv står för kostnaden. I detta fall ska författaren även få större delen av intäkterna från bokförsäljningen.

Att författare gör en investering för att ge ut sin bok i samarbete med ett förlag och sedan får en större del av intäkten är inget ovanligt, så arbetar många hybridförlag. Men ett seriöst hybridförlag en ordentlig bedömning av bokens chans att klara sig på marknaden innan de bestämmer sig för att ge ut den, till skillnad från egenutgivartjänster som kan anlitas av alla som vill ge ut sitt manus.

Det stora problemet i det här fallet är att författarna inte får tydlig information om vad Faun egentligen åtar sig att göra. Ansvarar förlaget verkligen för redaktionell bearbetning av manusen? Är de fel som författarna har upptäckt i sina böcker bara olyckliga missar (som ju trots allt händer även i böcker från de största förlagen) eller slarvar förlaget med redigering och korrekturläsning?

I Lars Eklunds kontrakt som Boktugg har fått ta del av står att förlaget ska åta sig att ”marknadsföra och tillsammans med författaren försälja boken på den svenska bokmarknaden genom sedvanliga kanaler”, och vidare nämns ett antal nätbokhandlare, ”övrig internet- och traditionell bokhandel samt Faun Förlags egen web-shop”. Hur mycket engagemang som förlaget har lagt ner på försäljningsarbete är naturligtvis omöjligt att avgöra, men författarna upplever inte att förlaget har levt upp till sina löften.

– Siewert har brutit mot kontraktet och han gör absolut inte vad han har lovat, säger Lars. Det var bara det första halvåret som han engagerade sig med att registrera boken i olika kanaler.

Lars Eklund och fyra andra författare har haft regelbunden korrespondens och till och med träffats för att kunna hjälpas åt och göra gemensam sak.

– Vi är alla urförbannade! Vi är entusiastiska och går in och jobbar med liv och lust med våra böcker, bara för att få våra drömmar krossade. Jag hade tur som upptäckte felen i min bok före tryck och kan försöka sälja min bok själv, men vissa av de andra författarnas böcker är osäljbara, säger Lars.

En liten ljusglimt för författarna är att kontraktet inte verkar vara exklusivt. Författarna har således rätt att ge ut sina böcker någon annan stans, men pengarna de har investerat i utgivningen via Faun riskerar oavsett att gå förlorade.

Själv har Lars gett upp försöken att nå förlaget, och med Kronofogdens hjälp har han nyligen fått in pengarna för de få exemplar som förlaget har sålt. Han har nu plockat ut nästan alla böcker från lagret och kommer att försöka sälja dem själv – ett extra arbete som han inte hade räknat med. Det är det enda han kan göra för att försöka tjäna in investerade pengar.

Vad är ditt råd till andra författare som funderar på att ge ut sitt livsverk?
– Kontakta något av print on demand-förlagen. Ge gärna ut i egen regi eller egen firma, det är inte så svårt som man tror. Om du väljer ett mindre förlag, var noga med att kolla upp förlagets bakgrund och vad deras författare tycker. Annars kan det sluta illa, säger Lars Eklund.

Fotnot: Boktugg har försökt nå Faun förlag utan resultat.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Anna von Friesen

Anna von Friesen

Anna von Friesen frilansar som journalist, redaktör, korrekturläsare och med andra redaktionella tjänster.

anna.von.friesen@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.