Almaviva

Sedan starten i början av det nya århundradet har tretton böcker publicerats på Almaviva. Förlagets namn är valt efter en fiktiv gestalt, greve Almaviva i Rossinis opera ”Barberaren i Sevilla” och Mozarts opera ”Figaros bröllop”. Men denne herre finns även i litteraturens värld. Dessutom visar orden ”alma” och ”viva” på förlagets inriktning. Både på spanska och portugisiska betyder ”alma” ungefär ”själ, sinne”. Och ”viva”, det betyder förstås ”levande”.

Portugal i Europas utkant med sin långa historia av sjöfarare, kolonisatörer och missionärer har en rik kultur. Min ursprungliga tanke var att föra fram landets samtida litteratur som länge varit praktiskt taget okänd i Norden.

Genom åren har det blivit elva böcker (prosa eller lyrik) i översättning från portugisiska. Författarna är från Portugal, Angola eller Moçambique. De två övriga böckerna, vilka avviker från mönstret, är mina egna ”Känn bara inte, vackre vän, någon rädsla …Kvinnans röst i lyriken på de romanska språken, 1100–1350” och ”António Vieira – en högrest gestalt i 1600-talets Portugal, övriga Europa och Brasilien”.

Samtliga böcker har omslag och grafisk formgivning av John Eyre. Vi har som ambition att typografin utformas med stor omsorg. Juryn för svensk bokkonst år 2001 belönade oss med ”Hedersomnämnande för en ambitiös serie med god kvalitet”.

Senast utgivna böcker