Rebecca Romero

Rebecca Romero är född 1990 och bosatt i Västervik. Hon arbetar till vardags som lärare och Den osynliga buren är hennes debut.