Maya Rondahl

Maya Rondahl är född och uppvuxen i Stockholm. Hon är utbildad socionom och har arbetat under många år som familjebehandlare åt socialtjänst och skola med fokus på utsatta barn och ungdomar. Självbiografin Violhjärtat är hennes debut som författare.