Ann-Helen Andersson

Ann-Helen Andersson, född 1979, har en bakgrund som litteraturvetare och har disputerat på en avhandling om Kristina Lugns författarskap. På senare år har hon ägnat sig åt skönlitterärt skrivande och publicerat dikter och debattartiklar i olika kulturtidskrifter och dagstidningar.

Kärlekens ”längtansblick” och vägran att underkasta sig döden utgör ett sorts utgångsläge i Anderssons skrivande, och genomsyrar även hennes poesidebut Som nyanserna på min favorittavla (Ekström & Garay, 2022) vilken blandar läst och levd erfarenhet med ren fantasi. Den sjuka, den dödsdömda och den redan avlidna människan återkommer i hennes texter, och som författare ger hon sig tusan på att sjunga den älskade tillbaka.

 

Författarsida:

Hos förlaget: https://ekstromgaray.se/portfolio/ann-helen-andersson/

På Instagram: poesi_i_dod_och_lust