Cannie Möller

Efter debuten 1983 med Kriget om källan har CM fortsatt skriva främst ungdomsromaner om brännande ämnen som krig och fred, rasism men samtidigt alltid varit engagerad i att skapa spännande karaktärer som ofta har stora svårigheter att klara av innan romanen når sitt slut. Tillsammans med det sociala engagemanget rymmer böckerna alltid berättelser om stark kärlek/vänskap. 

2007 tilldelades CM Nils Holgerssonplakettenför sina ungdomsromaner, i juryns motivering står bl.a….” Hon är nyanserad, ständigt högaktuell, trovärdig och förankrad i en stark människokärlek och framtidstro.”

Senast har hon givit ut två spänningsromaner, ”Lifterskan” och ”Besökaren”. Om den senare skrev BTJ i sin anmälan bl.a detta: 

"Besökaren är en fristående fortsättning på Lifterskan från 2018. Här, liksom i dentidigare delen, får vi möta människor som alla bär på ett trauma. Det rör sig inte om några svaga karaktärer, ävenom de alla befinner sig i någon form av psykisk obalans. Här bygger författaren upp en suggestiv stämning därgränsen mellan reell och imaginär skräck ger upphov till en stark spänningskänsla – något som också gör detomöjligt att lägga boken ifrån sig. Miljö- och personbeskrivningarna är trovärdiga och tempot rör sig snabbtframåt. Trots det komplicerade romanbygget, med många skiftande karaktärer, flyter texten på. En fantastiskläsupplevelse för den som vill ha en spänningsthriller som heter duga". (Katrine Hamori)