Uffe Ravnskov

I mina tidigare böcker har jag i detalj berättat om de vetenskapliga studier, som bildar underlaget för kolesterolkampanjen. Många läsare har säkert haft svårt fatta, hur man har lyckats med att övertyga en hel värld om kolesterolets och det mättade fettets farlighet trots den totala bristen på vetenskapligt stöd. Med min nya bok “Hur kolesterolmyten hålls vid liv” önskar jag därför visa, hur det gått till, hur det varit möjligt att förvandla vitt till svart genom att ignorera allt som talar emot, genom att överdriva eller förvanska triviala forskningsresultat, genom att citera motstridiga resultat på ett sätt så att läsaren får intrycket att de ger stöd åt hypotesen, genom att ignorera, undertrycka eller förlöjliga kritiska forskare, och genom att publicera tillrättalagda resultat i den vetenskapliga pressen. Av hänsyn till de läsare, som inte har läst mina andra böcker har jag tagit med några av de starkaste argument mot kolesterolhypotesen i förkortad och förenklad form. Sista kapitlet handlar om min egen hypotes.

Född 1934 i Köpenhamn

Medicinsk ämbetsexamen från Köpenhamns Universitet 1961; svensk med.lic. 1967

1961-1967 tjänstgjort vid olika sjukhus i Danmark och Sverige (kirurgi, neurologi, röntgen, pediatri och medicin)

1968-79 tjänstgjort vid medicinska njurkliniken och klinisk-kemisk avd vid universitetssjukhuset i Lund.

Medicine doktor 1973 vid Lunds Universitet. 1968 specialist i intern medicin, 1973 specialist och docent i medicinska njursjukdomar

1979-2000 privatpraktiserende specialist i Lund. Sedan 1979 oberoende forskare.

1999 tilldelad Skrabanek Award av Dublin´s universitet (Trinity College) för originella bidrag inom området medicinsk skepticism

2007 tilldelad Leo-Huss-Walin Prize for Independent Thinking in Natural Sciences And Medicine.

Medlem av International Science Oversight Board

Finns i Marquis Who´s Who in the World och Who´s Who in Medicine and Healthcare.

Språkrör för THINCS, The International Network of Cholesterol Skeptics