Gunilla Johansson

Gunilla Johansson, psykolog, psykoterapeut och författare

Den första boken, ”Konsten att fånga en hingst,”kom 2006, formen är prosa.

I ”Stenen i grunden,”2016 och den nu aktuella ”Arvid, ett människoöde,” 2019, är formen poesi. Korta konkreta dikter som tillsammans bildar en historia. 

Mitt skivande är ett utforskande av människors liv, både det yttre och inre.

Livet formas av den kultur man föds in i, männniskor och händelser man möter. 

Mitt tidigare yrke som terapeut hänger ihop med mitt skrivande.

 Ett stereotypt dianostiserande, distanserande och den teknifierade vården skrämmer mig. Medikaliseringen likaså.  

Man är mans gamman står det i Havamal, så sant men man är också mans smärta, gräns, sorg och tröst.

Känslor hör till livet och de formar oss.