Maria Stanfors

Mina forskningsintressen omfattar ekonomisk demografi och ekonomisk historia. Jag studerar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, arbetsdelning i familjen samt bestämningsfaktorer till familjebildning liksom samband mellan position på arbetsmarknaden och familj. Jag driver parallella projekt som handlar om könsskillnader i arbetsmarknadsutfall förr och nu (med fokus på löner, karriär och fackmedlemskap ); kön och tidsanvändning; familjebildning (särskilt fertilitet) och skillnader bland utbildnings- och yrkesgrupper; preventivmedelsanvändning; samt betydelsen av partnerval för inkomstskillnader i Europa. I mina forskningsprojekt adresserar jag dagsaktuella frågor i moderna kontexter (Sverige, EU, Sub-Sahara Afrika och USA) och använder storskaliga undersökningar (t ex SILC, DHS, NSFG) och svenska registerdata. I mina historiska projekt arbetar jag med data som jag under årens lopp har sammanställt i den s k HILMA-databasen som innehåller demografiska och socioekonomiska uppgifter på individnivå för en mängd olika industrier och för bank- och försäkringsväsendet i Sverige under perioden 1890-1940.