Jonas Rasmussen

Översättare av dansk skönlitteratur och verksam som författare. Har utgivit sju monografier, varav tre under pseudonym.

Jonas Rasmussen (f. 1975) är mest verksam som översättare av dansk skönlitteratur och har översatt bl.a. Morten Søndergaard, Pia Tafdrup och Søren Ulrik Thomsen. Han har också sammanställt antologin Nervsystem – ung dansk poesi som utkom på svenska 2015 (ellerströms). Rasmussen är också verksam som författare och har utgivit sju monografier, varav tre under pseudonym.

Den senast utkomna är punktromanen Eftervärlden (Trombone, 2017). Han har en magisterexamen i litteraturvetenskap samt en i litterärt skapande, från Lunds universitets Författarskola och har varit anställd som adjunkt i Kreativt Skrivande vid Högskolan Kristianstad. Rasmussens egna verk finns översatta till danska, spanska, engelska och ungerska.