Sponsrat innehåll är artiklar som skrivs av journalister, men som finansieras av förlag eller företag som vill förmedla information om sina böcker.