Albert Bonniers Förlag

Albert Bonniers Förlag är det största skönlitterära förlaget i Sverige och ett av de äldsta. Utgivningen har alltid utmärkts av mångsidighet. Romaner, lyrik, memoarer, biografier, essäer, reseskildringar, presentböcker samt en mängd olika fackböcker har haft förlagets namn på titelbladet.

Många av de största och mest välkända svenska författarna har utkommit på Albert Bonniers Förlag genom åren och förlaget har också intagit en ledande ställning vad gäller översättningar av utländska författare. Det märks inte minst på det stora antal nobelpristagare som utkommit på Albert Bonniers Förlag.

Albert Bonniers Förlag grundades redan 1837. Den första bok som gavs ut hette Bevis att Napoleon aldrig har existerat. Under de följande åren utgavs liknande skrifter. Senare kom  Stockholms modejournal, kalendern Svea 1844-1907, romantiskriften Europeiska följetongen(senare Nya följetongen) 1846-1910 samt Adelskalendern och Handelskalendern från 1859.

Bland tidigare författare vid förlaget märks August Blache Marie Sophie Schwartz, Frans Hedberg, Elias Sehlstedt, Zacharias Topelius och Viktor Rydberg. Under 1880- och 1890-talet lyckades man knyta till sig alla de främsta författarna i landet som August Strindberg, Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf, Albert Engström och Hjalmar Söderberg.

Sedan dess har det blivit massor av böcker och förlaget är numera en viktig och välkänd del av den svenska kulturhistorien. Idag utkommer cirka 100 nya böcker varje år samt viss återutgivning.

 

Kommande utgåvor

Senast utgivna böcker