Gulistan Kavak

Gulistan Kavak 

(född 1990) har en socionomexamen och studerar sin magisterexamen i socialt arbete. "Analfabetism- det osynliga funktionshindret" är hennes debut bok. Teamat analfabetism ligger henne varmt om hjärtat eftersom båda hennes föräldrar är analfabeter och aldrig fått möjlighet att gå i skolan. Arbetar idag som skolkurtaor.