Seema Arora-Jonsson

Seema Arora-Jonsson är professor i landsbygdsutveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Hon arbetar med hållbarhet och rättvisa i landsbygdsutveckling och miljö- och klimatpolitik. Hon har arbetat med föreningsarbete på landsbygden både när det gäller miljö och kulturvård, kvinnlig organisering och migration till landsbygden. Feministiskt tänkande och deltagande forskning samt analys av lokala kontexter och dess transnationella relationer är viktiga i hennes arbete.