Hans Swärd

Hans Swärd är professor i socialt arbete vid Lunds universitet. Han har skrivit en rad böcker och artiklar om klassiska frågor som fattigdom, hemlöshet, sociala problem, socialpolitik och socialt arbete. Han har också skrivit om välfärdens, socialpolitikens och det sociala arbetets historia. Han har genom sin forskning också vänt sig till allmänheten och till dem som berörs av forskningen och deltagit i debatten om sociala frågor.