Romulo Enmark

Romulo Enmark är doktor i etnologi (samt hedersdoktor i military science och hedersdoktor i biblioteks- informationsvetenskap) och han har varit generalsekreterare för Nordinfo vid Nordiska ministerrådet, chef för Bibliotekshögskolan, prorektor vid Högskolan i Borås, rektor vid Högskolan i Halmstad samt rektor vid Försvarshögskolan. Hans författarskap har främst varit vetenskapligt men har också författat en större diktsamling Konsten att finnas till som handlar om hans bortgångne son David och hans första levnadsår.