Tidskriften Mana 1(2020) Beröring

Idén till tema Beröring växte fram ur en diskussion kring rasismens paradoxala krav på att alltid få beröra rasifierade kroppar. Att få mäta, känna på, undersöka – och samtidigt beröringsskräcken (”invandrare, kom inte hit”, ”håll er på avstånd”, ”flytta inte till våra vita områden”). Beröring är också en central fråga i en analys av hur rasismen och kapitalismen utövas genom ständiga krav på rätten till andras kroppar för arbete och exploatering, samtidigt som de använder sig av affekter som skräck och äckel för att ta avstånd och legitimera rasistiska gränser och en rasistisk arbetsmarknad.

Relationen mellan beröring och rasism blev än tydligare under covid-19-pandemin. Tre av temats texter behandlar pandemin, hur den blottlägger och förstärker globala imperialistiska ojämlikheter, det rasistiska klassamhället och rasismens föränderlighet och godtycklighet. Anna-Maria Sörberg skriver om synen på sjukdom, och samhällets beröringskäck inför de ”sjuka” när det kommer till hiv. En intervju med Erik Hansson behandlar svenska samhällets reaktioner på närvaron av tiggande EU-medborgare och hur aversionen mot fattigdom och rasismen mot romer är sammanvävda.

Utanför temat kan man bland annat läsa om Roya Hakimnia om hur begreppet ”ras” används inom sjukvården, en intervju med Almen Modstand om motståndet mot Danmarks ”ghettolagar” samt två intervjuer med författarna Elin Anna Labba och Nioosha Shams.