Tidskriften Mana 2-3(2016) Tid

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Har du tid en minut? Svaret på den frågan rymmer ett universum av ojämlikheter, kamper och konflikter. Den som har makten över tiden har makten att vara spontan, inte planera, ta sig en minut. Andra har timanställningar som innebär att vänta på plötsliga sms eller befinner sig i migrationsprocesser där det alltid någon annan som kontrollerar din tid, ditt liv, din rörlighet.
Temat för detta nummer av Mana är tid. I boken \\\"Mellan världen och mig\\\" av Ta-Nehisi Coates beskriver författaren rasismen som tidsappropiering. Tiden det tar att tvingas anpassa sig, vara vaksam och fundera stjäl utrymme från andra områden i livet. Det är en stöld som förminskar och förkortar liv. I artikeln ”I tid och otid för asyl” diskuterar Zlatana Knezevic hur de asylsökande från Bosnien som fick tillfälliga tillstånd under 1990-talet upplevde den tillfälligheten och hur glappet som skapades i tillvaron har fortsatt att skapa konsekvenser i deras liv många år senare. Därefter återvänder Maja Sager och Paula Mulinari till de nya migrationslagarna och hur dessa förstärker trenden mot skapandet av grupp anställda som befinner sig i en permanent tillfällighet och hur detta ökar arbetsgivarnas makt. Texterna erbjuder en reflektion över hur tid, tillfällighet, takt, temporalitet och väntan griper in i migrationserfarenheter, på arbetsmarknaden, i familjer och människors drömmar. Ta tiden tillbaka!