fbpx

Festskrift till Johan Hirschfeldt

Festskrift till Johan Hirschfeldt
Medverkande
Förlag Iustus
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor564
Vikt0
Utgiven2008-04-28
SABOe-c(s)
ISBN 9789176786826
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Johan Hirschfeldts långa meritlista vittnar om en bredd som få kan visa. Under senare år har domstolsväsendet och Svea hovrätt varit hans verksamhetsfält, men före tiden som hovrättspresident verkade Johan bl.a. som justitiekansler och på befattningar hos JO och inom Regeringskansliet. Han är juris hedersdoktor vid Uppsala universitet, ordförande i flera statliga myndigheter och nämnder, verksam i föreningar och stiftelser, och han medverkar i olika tidskrifter. Rättssäkerhetsfrågor, regleringen av tryck och Yttrandefriheten och andra grundläggande principer i det demokratiska samhället är frågor som särskilt engagerat Johan.Johan Hirschfeldt har anförtrotts utredningsuppdrag om känsliga delar av det svenska försvaret. Flera viktiga frågor angående den svenska domarkåren har också lagts på Johan att utreda. Och i januari 2005 kunde företrädarna för samtliga politiska partier enas om att Johan Hirschfeldt skulle leda den oberoende kommitté – Katastrofkommissionen – som skulle ”utvärdera hur riksdag, regering och de centrala myndigheterna, inklusive Regeringskansliet och utlandsmyndigheterna, hade agerat med anledning av naturkatastrofen i Asien julen 2004”. Johan är dessutom, vid tiden för denna festskrifts tillkomst, ledamot i Grundlagsutredningen som har uppdraget att göra en samlad översyn av regeringsformen.De uppgifter som sålunda anförtrotts Johan Hirschfeldt är bevis på den respekt och uppskattning som han åtnjuter inom alla delar av samhället. Johan Hirschfeldts perspektiv har inte stannat vid nationsgränserna. Han har medverkat i internationella sammanhang bl.a. rörande frågor om domarnas och domstolarnas oberoende. Han har vidare under lång tid engagerat sig i det nordiska samarbetet och leder den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena.Johan Hirschfeldt har också ett omfattande och aktivt intresse för kultur. Konst, musik, litteratur och film är viktiga ingredienser i Johans liv och vardag. Han är bl.a. ordförande i Hjalmar Bergmansamfundet och vice ordförande i Samfundet S:t Erik.Denna festskrift tillägnas Johan av vänner och kollegor med anledning av att han lämnar befattningen som president i Svea hovrätt.
Stäng meny