Storytel Q1-2024: Förbättrar resultatet – men utmaningar kvarstår

Storytels VD Johannes Larcher framför huvudkontoret i Stockholm. Foto: Pressbild och Boktugg. Bilden är ett montage.

Storytels rörelseresultat förbättrades till -24 (-48) Mkr första kvartalet 2024, jämfört med samma period 2023. Justerat för engångskostnader för avgångsvederlag såg det ännu bättre ut. Enligt avgående VD Johannes Larcher ser det bättre ut än någonsin – men det finns orosmoln som minskade streamingintäkter senaste halvåret.

– I det första kvartalet tog Storytel ytterligare ett kliv framåt i vår finansiella utveckling och levererade ett starkt resultat med förbättrad lönsamhet och operativt kassaflöde, säger Johannes Larcher, VD, Storytel i pressmeddelandet som följde med kvartalsrapporten.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare? Stötta oss gärna genom att swisha ett bidrag.

Därefter lyfter bolaget fram de fina positiva siffrorna i rapporten som verkar ha tagits emot övervägande positivt av analytikerna runt börsen:

 • Justerad EBITDA ökade med 167 % till 104 (39) MSEK, motsvarande en marginal 11,7 % (4,9 %)
 • Den justerade Bruttovinsten ökade med 22 % till 385 (316) MSEK, motsvarande en marginal på 43,2 % (39,6 %)
 • Streamingintäkterna ökade med 13 % till 837 (742) MSEK; och 13 % med konstant växelkurs
 • Storytel implementerade ett effektiviseringsprogram vilket innebär en minskning av personalstyrkan med 13 % och resulterade i jämförelsestörande poster om 45 MSEK
 • Storytel Books och Nextory ingick ett avtal som innebär att Storytel Books titlar finns tillgängliga på Nextorys plattform från och med den 1 februari 2024
 • Storytel har förlängt löptiden på den existerande revolverande kreditfaciliteten till den 2 april 2025 och minskat kreditfaciliteten till 750 MSEK med i övrigt oförändrade villkor

Så går Storytel äntligen med vinst igen? Nja, det beror lite på vilken rad man studerar. Rörelseresultatet landar på -24 (-48) Mkr. Men det justerade rörelseresultatet blir +31 (-43) Mkr. Den där justeringen handlar bland annat om att förvandla lönekostnader till engångskostnader eftersom man gjorde sig av med personal under första kvartalet. Samtidigt som det innebär avgångsvederlag och därmed extra kostnader.

Storytels skuldsättning

I rapporten skriver Larcher att det justerade EBITDA-resultatet på 104 Mkr är det högsta i Storytels historia och att det innebar ett operationellt kassaflöde på 73 Mkr. Vilket naturligtvis är viktigt med tanke på den skuldbörda som Storytel bär på sedan köpet av audiobooks.com i slutet av 2021.

Storytel har amorterat det senaste året, 50 Mkr under Q1. Men den totala skulden är fortfarande drygt 1,7 miljarder kronor. Den 31 mars hade Storytel 352 (540) Mkr i kontanta (eller motsvarande) medel. Inräknat ej nyttjad kredit 452 Mkr. De långfristiga skulderna uppgår till 826 (992) Mkr och kortfristiga skulder till 891 (950) Mkr.

Nu är det ju inte så att skulder är något som inte går att hantera. Ett lönsamt bolag kan självklart belåna sig om intäkterna räcker för att betala räntorna. Ifall omsättning och resultat växer så minskar ju skuldsättningen över tid. Vilket förstås är vad man chansade med när man tog ett lån för affären i USA – istället för en nyemission som hade spätt ut ägarna.

För Storytels del var räntekostnaderna 12,2 Mkr under första kvartalet 2024, något mindre än 14,4 Mkr samma period 2023. För hela 2023 betalade dock Storytel 55,6 Mkr i räntor. Vilket förmodligen motsvarar lönerna för 40-60 anställda. Eller nästan en femtedel av de totala teknik- och utvecklingskostnaderna (303 Mkr) förra året.

Samtidigt är det ju lånet som möjliggjort investeringar i köp av förlag och rättigheter. Klimatet på marknaden har dock skiftat, räntorna ökat och därför är den höga belåningen en belastning för Storytel som kommer att fortsätta tynga bolaget tills man når en rejäl lönsamhet – eller lyckas betala av lånet. Vilket också kan ske via en nyemission, även om det knappast är något som varken ägare eller marknad är sugen på.

Den kan också ske genom en försäljning av tillgångar. Norstedts förlagsgrupp kanske kan vara värd några hundra miljoner för rätt köpare?

Utifrån siffrorna anar man att burn-raten var så hög att det inte fanns något val än att ta det drastiska beslutet att skära ner personalstyrkan med hela 13 % och även se över andra kostnader – annars hade kassan tagit slut om ett år.

Storytel är (nästan) lönsamt men …

Att företaget nu går med vinst, eller är väldigt nära, är förstås positivt. Tillväxten i en jämförelse mellan Q1-2024 och Q1-2023 ser också bra ut.

 • Streamingintäkterna totalt ökade till 837 (742) Mkr varav Norden 559 (496) Mkr och övriga världen 278 (245) Mkr.
 • Antalet betalande abonnenter ökade till 2,26 (2,04) miljoner varav 1,19 (1,13) miljoner i Norden och 1,07 (0,92) i resten av världen.
 • Intäkten per abonnent ökade till 124 (121) kr fördelat på 157 (147) kr i Norden och 87 (89) kr i resten av världen.

Det är väl här någonstans som siffrorna inte är lika sköna. På de nordiska marknaderna lyckades man med en prishöjning som höjde snittintäkten. På övriga marknader har man däremot jobbat mycket med teleoperatörer som partners – och därmed en lägre intäkt på nya kunder som inte kompenserats av prishöjningar.

Det mest oroande är att jämföra utvecklingen senaste halvåret. Då blir nämligen sifforna:

 • Streamingintäkterna minskar till 837 (842) Mkr totalt varav 559 (572) Mkr i Norden och 278 (271) i resten av världen.
 • Antalet abonnenter ökar till 2,26 (2,14) miljoner totalt varav 1,19 (1,17) miljoner i Norden och 1,07 (0,98) miljoner i resten av världen.

Nu ska tilläggas att första kvartalet ofta är svagare för Storytel, även historiskt. Det brukar förklaras av kampanjer och lägre snittintäkt än övriga kvartal. Men det kan även handla om högre churn då folk ser över sina kostnader i januari och rensar bland abonnemang. Därför är förstås de långsiktiga trenderna viktigare än de korta. Men en liten varningsflagg om att en eller flera marknader går svagt.

Strategin med eget innehåll

Om Johannes Larcher kommer att bli ihågkommen för något mer än sina nedskärningar och dissande av organisationen på olika sätt så är det hans syn på förlagens roll och fokuset på eget unikt innehåll.

Han intervjuas efter rapporten idag av Dagens Industri och levererar där en kommentar som signalerar att det här inte är en VD som tänker vara särskilt synlig på kontoren och ha en dialog med medarbetarna framöver:

”Under kvartalet drog bolaget ned arbetsstyrkan med 13 procent, vilket utöver kostnadsbesparingar även påverkat samarbetet på ett positivt sätt”, skriver Di.

– Jag hade inte förväntat mig att det skulle leda till en sådan ökad effektivitet och smidighet, säger Larcher till Di.

Ouch. Kanske är ett mer amerikanskt än svenskt sätt att uttrycka sig?

Men åter till det där med innehållet. Larchers syn har varit att förlag som säljer sitt innehåll till Storytel har fått för bra betalt och avtalen därför behöver omförhandlas och ersättningen sänkas. Om det gäller de förlag som ägs av Storytel är oklart, men i rapporten lyfter han fram att den interna försäljningen har ökat med hela 22 procent under första kvartalet jämfört med samma period 2023. Vad innebär det i pengar?

Det står i noterna. Affärsområdet Books ser vid första anblicken lite trist ut då försäljningen bara ökade till 131 (130) Mkr trots prishöjningar på alla tryckta böcker. Storytel skriver att försäljningen av print minskar och digitalt ökar. Och i de där siffrorna ingår inte den interna försäljningen utan det redovisas sedan på koncernnivå.

Denna interna försäljning ökade alltså till 59 (48) Mkr och utgörs då av ljudböcker och eböcker som Storytel köpt av sina egna förlag.

Dagens Industri skriver: ”En faktor till framgångarna är effektivisering i marknadsföringen, vilket inneburit att man värvat fler kunder till en lägre kostnad. Han [Larcher] lyfter även fram att man lyckats få kontroll över innehållskostnaderna, tack vare eget innehåll.”

Detta glada tillrop ur ett investerarperspektiv kommer efter en debatt om att Storytel favoriserar sina egna förlags titlar och exponerar dessa mer i appen än sina konkurrenters. Är den ökade streamingen av eget innehåll ett resultat främst av bra förläggeri eller av bra och omfattande marknadsföring?

Det är såklart en kombination, men de externa innehållsleverantörerna (ej Storytelägda förlag) drar nog slutsatsen att Storytel pushar sitt eget innehåll på bekostnad av deras.

Man kan sedan fråga sig hur detta påverkar kundnöjdheten hos Storytels abonnenter. Ekonomiskt är det bättre att det streamas en bok från Lind & Co än en från [valfritt icke-Storytel-förlag] men ur kundnöjdhet är det bättre att det streamas en bok som just den kunden tycker är riktigt bra. Ibland är det samma bok- ibland inte.

I dagarna tar Storytel det hela till en ny nivå (?) när bästsäljande författaren Denise Rudberg (som värvades till Norstedts för ett år sedan) idag släppte första delen Nattens ondska i en ny serie kallad Nattens ondska – ”ett nyskapande ljudkrim” – exklusivt på Storytel Original. Den är fyra timmar lång, men har tre inläsare.

Marknaden svagt positiv – nya abonnemang på gång

En konstighet till i Di-intervjun får vi väl nämna. Slutklämmen på ett resonemang om ändrad strategi i utlandet (där han även nämner att de växt med 10 procent i USA trots kapad marknadsföring) och partnerskap med telekombolag i Bulgarien blir:
”I Nederländerna har vi ingen konkurrens alls. Så det finns mycket utrymme att växa under de kommande åren.”

Detta trots att Nextory lanserade där redan 2020 och Bookbeat gjorde entré 2022. Och även om Storytel var tidiga (2013) fanns Kobo där redan 2012 och lanserade Kobo Plus 2017. Inte bara tidigare anställda som dissas utan även konkurrenter?

Hur reagerade marknaden på rapporten? Aktien handlade upp med 1 kr till 52,25 kr (+1,95 %) vilket väl är en signal om att den var helt okej och i linje med förväntningarna. Ekonomerna är alltså nöjda med vad siffrorna visar.

Larcher signalerar sedan både i rapporten och Di-intervjun att Storytel kommer att utforska nya prismodeller och erbjudanden som ska rullas ut senare i år. Inte minst på den nordiska marknaden hoppas han att detta ska sätta fart på tillväxten. Det låter vettigt, på en mogen marknad blir det än viktigare att hitta andra prisnivåer och paketeringar. Kanske kommer han även att tvingas se över lyssningstak på ett eller annat sätt för att sitta med alla kunder som vill lyssna obegränsat i ordets bokstavliga innebörd.

Osäkerheten från analytikerna just nu handlar nog mer om ledningen. Larcher säger att han ska vara kvar till i höst. Om det innebär att han kommer att presentera Q2-rapporten i augusti eller om en ny VD eller rentav en interimslösning gör det återstår att se. Med tanke på att sista stycket i rapporten låter som hans avskedsord är gissningen att någon annan kommer att skriva nästa kapitel i Storytels kvartalsrapportsaga.

Jobbar du i bokbranschen? Läs Analysbrevet och prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Ola Nilsson släpper novellsamling

Regelriket är ett porträtt av sonen och den förlorade modern, men också en samling berättelser om livets förutsättningar och bristningsgränser, om konst, trasig kärlek och mänskliga relationer i blixtbelysning.