Nyemission av aktier – de lege lata och de lege ferenda

Nyemission av aktier – de lege lata och de lege ferenda
Serie Stockholm Centre for Commercial Law
Författare
Medverkande
Förlag Stockholm Centre for Commercial Law
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor146
Vikt0
Utgiven2004-03-05
SABOeada-c
ISBN 9789176785539
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Centret ordnade våren 2003 ett heldagsseminarium rörande aktiebolagslagens regler om nyemissioner av aktier. Vid seminariet deltog en rad framträdande jurister med särskilda kunskaper i ämnet. Den andra volymen i skriftserien innehåller de föredrag som hölls vid seminariet samt referat av den diskussion som fördes. Skriften är redigerad av Rolf Skog, som är ansvarig för området bolags- och värdepappersrätt inom Centret.

Innehållsförteckning:
- Nyemissioner av aktier – de lege lata och de lege ferenda

- Kontantemissioner av aktier i svenska aktiemarknadsbolag Rolf Skog

- Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner
Klaes Edhall

- Emissionsgarantier – vad gäller idag och vad bör gälla i framtiden?
Erik Nerep

- Apportemissioner – vad är apportintygen egentligen värda?
Per Thorell

- Uppskjuten apport – skall rättsföljden även i framtiden vara ogiltighet?
Carl Svernlöv

- Preferensaktier, konvertibla skuldebrev och andra hybridinstrument
Hans Wibom och Christoffer Saidac

- Några praktiska aspekter på emissionshantering
Karin Wallin-Norrman

- Nyemission av aktier – PRV-aspekter
Per Nordström