Compliance : roll, organisation, ansvar, uppgifter

Compliance : roll, organisation, ansvar, uppgifter
Författare
Medverkande
Förlag Jure Förlag
GenreEkonomi
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor106
Vikt520 gr
Utgiven2011-05-30
SABQb
ISBN 9789172234208
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Vad är Compliancerisk? Vilka rättsområden berörs? Hur arbetar Compliancefunktionen, hur organiseras funktionen och hur samarbetar man med andra stöd- och kontrollfunktioner?

Vem är bättre att reda ut dessa frågetällningar än Christina Strandman Ullrich med sin långa erfarenhet av och arbete med de regelkrav som ställs på finansiella företag? Hon har arbetat vid Finansdepartementet som rättssakkunnig och på Finansinspektionen som chef för rättsenheten för kreditinstitut samt inom SEB som Group Compliance Officer. Idag är hon verksam inom föreningen Compliance Forum, ett nätverk för Compliance Officers i finansiella företag. Hon deltar även som föreläsare i kurser och utbildningar inom Complianceområdet.

Nu utkommer Christina Strandman Ullrich med den första boken om Compliance på svenska och ur svensk synvinkel. I boken tydliggörs Compliancefunktionens ansvarsområde och arbetsuppgifter och gränsdragningen mot andra kontroll- och stödfunktioner. Boken utgår från kraven på en god intern kontroll. Den behandlar också strukturen av företagets interna regelverk, hur man åstadkommer en lyckad outsourcinglösning samt företagets egen uppförandekod, vad den kan innehålla och hur den kan användas för att bygga en bra Compliancekultur.
Boken diskuterar och ger råd i dessa frågor på ett praktiskt och användarvänligt sätt.