Uppsatser om försäkringsavtalslagen

Uppsatser om försäkringsavtalslagen
Författare
Förlag Jure Förlag
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor273
Vikt400 gr
Utgiven2009-11-18
SABOkb-c
ISBN 9789172233591
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Temat för denna antologi är den nya försäkringsavtalslagen som trädde i kraft år 2006. Antologin består av sju fristående uppsatser med inriktning på främst skadeförsäkring. Ambitionen är att härmed tillgodose en del av det behov av forskning som den nya försäkringsavtalslagen fört med sig.

Uppsatserna är författade av Håkan Andersson, professor i civilrätt, juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd, professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, Anders Holm, jur. dr och universitetslektor, affärsjuridiska programmet vid Linköpingsuniversitet, Eva Lindell-Frantz, jur, dr och universitetslektor, juridiska fakulteten vid Lunds universitet, Birger Nyåren, f.d. chefsjurist i Ziirich Plc, senior counsel vid Grönbergs advokatbyrå, Marcus Radetzki, professor i civilrätt, Stockholm Center for Commercial Law vid Stockholms universitet, Jessika van der Sluijs, docent i civilrätt, Stockholm Center for Commercial Law vid Stockholms universitet och Harald Ullman, adj. professor i försäkringsrätt, affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet.

- Lagreformer vid företagsförsäkring?
av Bertil Bengtsson
- Några anteckningar om försäkringsrättslig reklamation
av Svante O. Johansson
- Personförsäkring och kontraheringsplikt
av Eva Lindell-Frantz
- Identifikation samt förhållandet mellan biförpliktelser i företagsförsäkring
av Birger Nydrén
- Den försäkrades räddningsplikt enligt försäkringsavtalslagen
av Marcus Radetzki
- Reglering av tredje mans rätt till egendomsersättning i FAL och i säkerhetslagen
av Jessika van der Sluijs
- Säkerhetsföreskrifter i företagsförsäkring – i teorin och praktiken
av Harald Ullman