fbpx

När barn som upplevt våld möter socialtjänsten : om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande

När barn som upplevt våld möter socialtjänsten : om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande
Författare
Förlag Gothia Förlag
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatEbok (EPUB)
SpråkSvenska
Antal sidor160
Vikt0
Utgiven2012-08-13
SABOhfb
ISBN 9789172058477
Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt att komma till tals i alla processer som berör dem. Den rätten gäller också utsatta barn. Samtidigt har de utsatta barnen rätt till skydd och till stöd utifrån sina behov.”När barn som upplevt våld möter socialtjänsten – om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande” handlar om utsatta barns möte med socialtjänstens personal vid familjerättsliga tvister. Författarnas utgångspunkt är att delaktighet är en viktig del av omsorgen om utsatta barn och de vill genom den här boken bidra till en praktik där barnen bemöts både som utsatta och som reflekterande personer med rätt till makt och kontroll över sina liv. Boken bygger på intervjuer med barn som själva berättar om sina erfarenheter.Med utgångspunkt i barnens berättelser analyserar författarna dels hur vuxna bemöter barnen i utredningarna och hur barnen görs delaktiga, dels i vilken grad barnens egna erfarenheter, tankar och känslor kring våld får utrymme i samtal med utredare. De undersöker också vilka strategier barnen själva använder i mötet med utredarna och hur de ser på sin egen delaktighet.Boken ger konkreta råd om hur man kan tillämpa barnperspektivet i arbetet och i mötet med utsatta barn. Det kan till exempel handla om att hjälpa barnet att benämna det våld hon eller han har upplevt, att skydda barnet samtidigt som man gör det delaktigt och att förklara rättsprocessen och det sammanhang som utredningssamtalen ingår i."När barn som upplevt våld möter socialtjänsten” vänder sig till alla som arbetar med barn inom socialtjänsten eller möter utsatta barn i andra sammanhang, samt till universitets- och högskolestudenter.
Stäng meny