Gerontologi och geriatrik Fakta och uppgifter

Gerontologi och geriatrik Fakta och uppgifter
Serie Gerontologi och geriatrik
Författare
Förlag Liber
GenreMedicin
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor316
Vikt612 gr
Utgiven2022-09-06
ISBN 9789147144914

Gerontologi och geriatrik riktar sig till blivande undersköterskor och vårdbiträden som studerar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen och läser kursen med samma namn. Innehållet i det här läromedlet bygger på Skolverkets mål för Gerontologi och geriatrik. Den förbereder eleven för praktiskt arbete inom området. Läromedlet tar bland annat upp: - Det normala åldrandet - Äldreomsorg - Förändringar i sinnesorganen - Geriatriska sjukdomar - Demenssjukdomar - Äldre multisjuka - Förebygga vårdskador - Sinnestimulans och livskvalitet - Kost och näring - Rehabilitering och fysisk aktivitet - Palliativ vård - Kognitiva hjälpmedel - Bemötande och kommunikation Läromedlets pedagogiska struktur - Innehåll med förankring i kursplan och arbetsliv - Tillgängligt och anpassat språk samt begreppsstöd - Visuellt stöd i form av bilder och illustrationer - Fallbeskrivningar, repetitionsfrågor och fördjupningsfrågor - Podd-, film- och litteraturtips Upplägg - Varje kapitel inleds med koppling till de kursmål som kapitlet behandlar. - Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer. - Genomgående patientfall med reflektionsfrågor - Kapitlen avrundas med: Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet. Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen. Repetera – frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet. Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare träna på kapitlets innehåll.