Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan
Författare
Förlag Liber
GenrePedagogik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor120
Vikt0
Utgiven2019-08-08
SABEa
ISBN 9789147131525
Gruppen pojkar går ut grundskolan med ett meritvärde närmare 30 poäng under det för flickor. Vidare lämnar mer än var femte pojke skolan utan att ha gymnasiebehörighet. Siffror som sätter fingret på ett av svensk skolas största likvärdighetsproblem.

Läs mer
Orsakerna till pojkars sämre skolresultat är flera och sammanflätade. T.ex. finns biologiska skillnader som missgynnar pojkar, skillnader som förstärks i det sociala samspelet.
I boken beskrivs olika fenomen som bidrar till att pojkar presterar sämre än flickor. Utifrån dessa diskuteras hur lärare och andra vuxna kan bidra till att bryta den negativa trenden så att fler pojkar lyckas i skolan, vilket gynnar både pojkar och flickor, som boken också visar.

Om författarna
Fredrik Zimmerman är fil. dr. i barn- och ungdomsvetenskap och verksam som lektor på sektionen för förskollärar- och lärarutbildning vid Högskolan i Borås.