Allmänmedicin

Allmänmedicin
Medverkande
Förlag Studentlitteratur
GenreMedicin
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor1102
Vikt2930 gr
Utgiven2015-06-22
SABV
ISBN 9789144084466
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Allmänmedicin är den svenska versionen av tredje utgåvan av den norska läro­boken Allmennmedisin, avsedd för läkarnas grundutbildning. Alla kapitel har bearbetats och uppdaterats och några helt nya kapitel har tillkommit sedan förra utgåvan. Betoningen ligger på att beskriva symtom och sjukdomar som är relevanta för allmänläkare och att visa hur allmänmedicinskt arbete går till i praktiken, med utredning och behandling av vanliga hälsoproblem och sjukdomar. Generella allmänmedicinska teman tas upp, som det kliniska samtalet, allmänmedicinens arbetssätt och metoder, den diagnostiska processen, gränser för klinisk kunskap, prioriteringar, genusaspekter och etiska överväganden inom allmänmedicin. Vidare behandlas konsultationer i olika sammanhang, som samtal vid kronisk sjukdom, rökavvänjning och beroendeproblematik samt speciella allmänmedicinska uppgifter i människors olika åldrar. Boken kan med fördel användas av studenterna från de första terminerna av läkarutbildningen och fortlöpande. Den är också användbar för AT-läkare och har blivit mycket uppskattad av ST-läkare i allmänmedicin. Boken används också av yrkesutövare inom vården som samarbetar med allmänläkare (till exempel distriktssköterskor och apotekare) och av lärare som deltar i grund­utbildningen av läkare. Professor Steinar Hunskår har redigerat den norska boken och lett den norska redaktionskommittén. Han är specialist i allmänmedicin (fastlege) och professor i allmänmedicin vid Universitetet i Bergen. Boken föreligger nu i en andra svensk utgåva, som omarbetats och ytterligare anpassats för svenska förhållanden under ledning av Birgitta Hovelius, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet. I den svenska redaktionskommittén har följande specialister i allmänmedicin medverkat: Christer Andersson, professor, Umeå Annika Bardel, adjungerad lektor, Uppsala Cecilia Björkelund, professor, Göteborg Lars Borgquist, professor, Linköping Peter Engfeldt, professor, Örebro Patrik Midlöv, universitetslektor, Malmö Gunnar Nilsson, professor, Stockholm