EU-rättslig metod : Teori och genomslag i svensk rättstillämpning

EU-rättslig metod : Teori och genomslag i svensk rättstillämpning
Medverkande
Förlag Norstedts Juridik AB
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor264
Vikt0
Utgiven2005-08-08
ISBN 9789139203865
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Denna bok har till syfte att ge svenska jurister och andra som möter EU-rättsliga frågor praktiskt användbara kunskaper om den EU-rättsliga metoden och dess inverkan på nationell rätt.

Boken består av tre delar. Del I behandlar utförligt den särskilda EG-rättsliga metoden, dvs. de rättskällor, arbetsmetoder och tolkningsmetoder som EG-domstolen använder sig av. I del II behandlas EG-rättens effekter och speciella inverkan på den svenska rättsordningen. I del III beskrivs vilka processvägar som står öppna för den som vill driva EG-rättsliga frågor och hur man hittar EU:s rättskällor. Avslutningsvis ges en redogörelse för den nya EU-konstitutionen.

Boken är tänkt som handbok för praktiker och kursbok på universiteten. Den är resultatet av ett samarbete mellan sju doktorander i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet. Till författarnas tidigare erfarenheter hör långvarig tjänstgöring som rättssekreterare vid EG-domstolen och förstainstansrätten samt arbete vid EU-kommissionen, Europeiska universitetsinstitutet i Florens och svenska advokatbyråer och domstolar.